Den senaste utvärderingen som Transportstyrelsen har gjort av de företag som besiktigar bilar visar att avgifterna har ökat kraftig de senaste åren.

Besiktningsföretag i Skaraborg:

Bilprovningen

Stationer:

Ängatorpsgatan, Skara

Stallängsvägen Tidaholm

Besikta ..

Besiktningsföretag i Skaraborg:

Bilprovningen

Stationer:

Ängatorpsgatan, Skara

Stallängsvägen Tidaholm

Besikta

Stationer:

Nordmannagatan Falköping

Kåsatorpsvägen, Skövde

Heljevadsvägen, Vara

Truvegatan, Lidköping

Dekra

Stationer:

Råda Mossevägen Lidköping

Kolonivägen Mariestad

Clearcar

Stationer

Mariestadsvägen Tibro

Hantverksgatan Götene

de la Gardievägen Lidköping

Opus

Bangårdsgatan, Skövde

Västerängsvägen, Mariestad

Listpriset för att besiktiga en personbil har sedan 2012 ökat 20 procent mer än konsumentprisindex och priset för att besiktiga en motorcykel har ökat ännu mer.

Snittpriset på en vanlig besiktning av en personbil var 320 kronor 2012 och hade ökat till 405 kronor under 2015.

Det har blivit svårare för fordonsägarna att jämföra priser.

Om avgiften betalas in i förväg blir ofta priset några tior lägre än om avgiften i besiktningshallen. Det kan finnas rabatter och lokala avvikelser. Det kan vara olika hög avgift beroende på tiden på dagen och högst är oftast avgiften på "drive-in"

Fyra kedjo

Annons

Vid avregleringen 2010 styckades det statliga bolaget Bilprovningen och några delar såldes till privata ägare. Därefter har även helt nya bilbesiktningsföretag startats så att det nu i Sverige finns ett tiotal företag i branschen.

– Företagen hävdar att priset var för lågt tidigare, säger analytiker Peter Holmlund på Transportstyrelsen.

Transportstyrelsen anser att konkurrensen mellan företagen börjar bli bättre. Även om konkurrensen har ökat betydligt sedan 2012 är det ännu inte en bra fungerande marknad. Det kanske förklarar att avgifterna har blivit högre.

I Skaraborg är fyra kedjor etablerade och med sammanlagt 14 stationer som konkurrerar om att få besiktiga din bil.

Rykten om att det är lättare på vissa stationer än andra att få en bil med brister godkänd har även Peter Holmlund hört:

– Vi kan inte se det på stationsnivå, men det finns på individnivå. Vi har sett att inte alla besiktningstekniker genomför alla föreskrivna kontroller på alla fordon.

Transportstyrelsen har inte kunnat påvisa att företagen överser med fel på bilar för att få kunder.