På tisdagens regionfullmäktige blir det debatt om vårdköer vid Skaraborgs sjukhus. Det är Anna-Karin Skatt (S) från Tidaholm som utmanat ordföranden för Östra hälso- och sjukvårdsnämnden (HSNÖ), Gunilla Druve Jansson (C) från Skara, med en interpellation.

Anna-Karin Skatt tar upp att vårdgarantin inte hålls, många får vänta mer än 90 dagar på såväl första besök som operation eller behandling. Andelen som får vänta för för länge på operation har sedan 2014 ökat från sju procent till 29 procent vid Skaraborgs sjukhus.

Anna-Karin Skatt undrar därför när Gunilla Druve Jansson förutser att vårdgarantin kan uppnås vid Skaraborgs sjukhus och vad som från HSNÖ behöver göras för att färre ska behöva vänta på operation eller behandling.

....och Gunilla Druve Jansson (C) svarar.

När vårdgarantin kan uppfyllas kallar Gunilla Druve Jansson för en 10 000 kronors-fråga i sitt skriftliga svar inför debatten. Hon skriver också att vårdköerna är en fråga ”vi jobbar och sliter med varje dag”, något hon menar att alla som är insatta i problematiken nog inser.

Orsaker till köerna är bemanningsbrist, inte minst anestesi- och operationssjuksköterskor, brist på vårdplatser och operationsutrymme, enligt svaret.

Gunilla Druve Jansson berättar också att man följer upp vårdgarantin vid varje nämndsammanträde och att Skaraborgs sjukhus har i uppdrag att köpa fler behandlingar, vilket också görs. Man jobbar också med att minska sjukhusbesök där patienten uteblir, genom sms-påminnelser och omvänd kallelse. Dessutom arbetas med att försöka använda mindre hyrpersonal och det förs dialog med kommunerna för att de så snabbt som möjligt ska ta hem patienter från sjukhusen när de är färdigbehandlade.

Annons

Så långt alltså interpellationen och det skriftliga svaret. Men det är bara inledningen till debatten, där vi kan räkna med ett antal replikskiften mellan Anna-Karin Skatt och Gunilla Druve Jansson. Det finns även möjlighet för andra politiker i fullmäktige att ge sig in i interpellationsdebatten.

I sitt svar tackar Gunilla Druve Jansson för interpellationen, men uttrycker också att det känns som en repris från debatten i regionfullmäktige i oktober 2017, efter Christer Ahléns (S) interpellation.