I början av förra året uppgav 86 procent av landets kommuner att de hade svårt eller mycket svårt att rekrytera erfarna socialsekreterare till området barn och unga.

I våras visade en färsk undersökning från Sveriges kommuner och landsting (SKL) att andelen vuxit till 98 procent. Då uppgav också 86 procent av kommunerna att de dessutom hade svårt att locka nyutexaminerade socionomer.

Lena Friberg, tillförordnad socialchef i Skövde, bekräftar bilden.

— Jag har arbetat inom socialtjänsten sedan 1987 och aldrig tidigare varit med om att det varit så svårt att rekrytera socialsekreterare som nu, säger hon.

Skövde kommun söker för tillfället fyra socionomer. En snabb sökning på nätet visar att Skara kommun söker två, Tidaholm en, Falköping en och Vara fyra.

Socialförvaltningen i Skövde försöker möta konkurrensen på flera sätt, uppger Friberg.

Förra hösten tog man till exempel fram ett program med tolv åtgärder. Det handlar bland annat om hur nyanställda utan större erfarenhet ska introduceras i arbetet, individuella kompetensplaner och en lönesatsning under 2016 bland socialsekreterare med myndighetsutövning.

— När arbetet började hade vi vakanser och hög omsättning bland dem som arbetar med barn och ungdomar. Nu börjar vi se att det har lugnat ner sig och att programmet ger resultat.

Vilken åtgärd har varit mest effektiv?

Annons

— Jag tror snarare att det handlar om en kombination av flera åtgärder där dels lönesatsningen, dels drägligare arbetsförhållanden gett resultat. Hade vi bara satsat på exempelvis lönerna tror jag inte vi hade sett samma utveckling, säger Friberg.

Hur mycket är Skövde beredd att betala för att locka sökande till vakanser?

— Det är en svår fråga. Vi har olika nivåer.

— Vi får en farlig utveckling om arbetsgivare är beredda att betala hur mycket som helst. Det blir inget bra. Visst är lönen viktig, man måste känna att man får rimlig ersättning för det arbete man utför. Men för att arbetssituationen ska kännas bra måste också arbetsbelastningen vara rimlig.

Att endast använda lönen som lockbete, tror hon inte på men hon påpekar att alla naturligtvis har rätt att förhandla om sin lön.

— Men om kommunerna börjar bjuda över varandra motverkar det den stabilitet i verksamheten som är viktig för alla.

Lönenivån bland Skövdes socialsekreterare ligger på en rimlig nivå idag, anser tillförordnade socialchefen.

Vid en jämförelse med övriga kommuner i Skaraborg samt med Alingsås, Uddevalla, Trollhättan och Vänersborg hamnar Skövde något över mitten.

Hur mycket betalar ni till en nyutexaminerad socionom?

— Runt 27 000 kronor om det handlar om myndighetsutövning. Annars tusenlappen lägre.

Skövde har också, som många andra arbetsgivare, börjat ta kontakt med socionomstuderande. Både genom mejl och brev. Vid första tillfället, inför höstterminen, kontaktades studenter i Jönköping, Örebro och Göteborg vilket resulterade i att fyra studenter kom och besökte socialförvaltningen.

Under hösten har man på nytt kontaktat studerande och i slutet av november är det dags för en ny träff.

Hur gör kommunerna i övriga Skaraborg?

— Jag vet bara att det är svårt att rekrytera och att man har problem på många håll. I Karlsborg har man till exempel använt sig av bemanningsföretag.