Domen mot mannen föll i Skaraborgs tingsrätt i början av december förra året. Mannen, som varit trafiklärare i Falköping, befanns då vara skyldig till fyra fall av sexuellt ofredande av tidigare elever och fick villkorlig dom och dagsböter som påföljd, samt dömdes även att betala skadestånd till de fyra eleverna.

Mannen överklagade dock domen till Göta hovrätt, som nu har haft ärendet uppe för behandling. I hovrätten har man kommit fram till en annan slutsats än tingsrätten och frikänner mannen helt, enligt ett pressmeddelande.

Enligt åtalet hade mannen berört målsägandena på olika delar av kroppen och gjort uttalanden av sexuell karaktär under eller i anslutning till körlektioner. I ett fall påstods det ha varit fråga om en annan sexuell handling.

Åklagaren gjorde i det fallet gällande att gärningen i första hand ska bedömas som sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning och i andra hand som sexuellt tvång, vilket är allvarligare brott än sexuellt ofredande.

I pressmeddelandet konstateras att hovrätten i några av fallen finner att det påstådda handlandet inte kan bevisas, eftersom måls­ägandenas berättelser inte får tillräckligt stöd i utredningen.

I andra fall läggs berättelserna visserligen till grund för bedömningen, men hovrätten anser i dessa fall att handlandet – trots att det får anses ha varit kränkande – inte haft ett så kvalificerat sexuellt inslag att det kan be­straffas som sexuellt ofredande.

Annons

När det gäller påståendet om sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning delar hovrätten tingsrättens bedömning att den aktuella målsäganden inte befunnit sig i ett beroendeförhållande till mannen.

Eftersom det inte är bevisat att det före­kommit olaga tvång vid tillfället, kan handlandet inte heller bedömas som sexuellt tvång. Något sexuellt ofredande föreligger inte heller i det fallet.

Eftersom mannen frikänns från ansvar, ska han inte betala något skadestånd till målsägande­na.

Läs mer: Bilskollärare döms för sexofredanden

Läs mer: Nytt åtal mot tafsande körlärare

Läs mer: Körlärare ofredade sina elever