Det nya systemet innebär i korthet att en typ av digital låsbox monteras på insidan av ytterdörren i anslutning till det vanliga låssystemet. Med hjälp av en speciell app kan personalen därefter låsa upp dörren utan att ha tillgång till en vanlig nyckel. De boende hanterar däremot låset på vanligt sätt, med nyckel utifrån och ett låsvred på insidan av dörren.

Personalen som får tillgång till systemet är de som jobbar inom hemtjänsten, larmtjänsten och hemsjukvården. Det är enhetssamordnaren som har hand om att tilldela behörigheten, därefter krävs en personlig kod för att logga in på appen.

– Personalen har bara tillträde att öppna låset hos sina "egna" brukare. Appen går heller inte att ta sig in i för en utomstående då tekniken inte är kopplad mot internet, berättar Marie-Louise Welin, IT-utvecklare och ansvarig för projektet med de digitala låsen.

– Appen finns bara i personalens tjänstetelefoner. För att gardera säkerheten ytterligare så stängs den av efter en stund och måste sedan låsas upp igen med hjälp av en kod, tillägger hon.

Annons

Den nya tekniken ger flera positiva effekter enligt Carola Låstberg. Dels kommer personalen fortsättningsvis slippa hantera mängder av nycklar. Dessutom kan man vara på plats mycket snabbare vid ett larm då man slipper att åka en omväg för att hämta en nyckel man inte har med sig.

– Personalen har hanterat mycket nycklar och det har tagit mycket tid att åka på vägarna. Det har också funnits en oro bland brukarna för vem som har deras nyckel, säger Låstberg.

Totalt kommer 1400 brukare i kommunen att erbjudas de digitala låsen. Först ut är brukarna i Stöpens hemtjänstområdet. Därefter fortsätter man på Billingen och går sedan vidare område för område innan allt beräknas vara klart framåt oktober.

Hittills har mottagandet varit övervägande positivt bland dem som fått erbjudandet, men några har även sagt nej.

– Vi tvingar ingen att installera låset, men försöker övertala dem om de är tveksamma. Oftast brukar de ändra uppfattning när de förstår att de själva inte måste hålla på med någon speciell teknik, säger Gospava Lundberg, som jobbar i larmgruppen

Stöpen och Billingen benämns för övrigt som pilotprojekt, vilket innebär att man kommer att följa upp funktionen fortlöpande under en tid efter att installationerna är gjorda.

– Tekniken är väl använd av flera kommuner tidigare, men vi vill ändå säkerställa att det inte dyker upp något oväntat, säger Marie-Louise Welin.