Det grönblå styret av Västra Götalandsregionen har gjort satsningar på att höja ersättningen för obekväm arbetstid för vårdpersonal. Ob-ersättningen för patientnära arbete på natten dubblerades från september förra året. Från årsskiftet höjdes ob-ersättningen för helgarbete med 15 procent.

Nu har en utvärdering gjorts om vilka effekter satsningen fått. Antalet individer som arbetade natt ökade med hela 859 personer om man jämför perioden februari till augusti åren 2017 och 2018. Detta är en större ökning än den generella personalökningen.

Enligt utvärderingen är den dubblerade natt-ersättningen en sannolik förklaring till att fler medarbetare gjorde nattpass.

Det har blivit något lättare att bemanna på natten, enligt en enkätundersökning som skickats till förvaltningarna. Ett flertal chefer har i enkäten svarat att behovet av bemanningssjuksköterskor på natten har minskat. Den höjda ersättningen har påverkat positivt, men det framkommer också att bemanningsproblem kvarstår, enligt vad cheferna svarat i enkäten.

Höjningen av ob-ersättningen för helgarbete med 15 procent är för liten för att det ska påverka möjligheterna till bemanning enligt cheferna som svarat på enkäten. Enligt det grönblå styrets budget för nästa år ska helg-ob höjas med 50 procent från årsskiftet.

Annons

Utvärderingen presenteras på personalutskottet under torsdagen.