– Vi räknar med att det ska skapas 800 nya jobb i Skaraborg 2017 och 600 2018, konstaterar arbetsförmedlingens analytiker, Sara Andersson.

Det finns ytterligare en tydlig trend:

– I flera av Skaraborgs kommuner minskar arbetslösheten för inrikesfödda rejält och är den lägsta på länge. Utmaningen är att få dem som har en kortare grundskoleutbildning med sig att hitta vägar till ett arbete.

Sara Andersson menar att det egentligen inte finns några genvägar:

– Det är utbildning som krävs för att de ska kunna etablera sig och en del måste starta på en grundläggande nivå, konstaterar analytikern.

Sara visar på tre viktig punkter för att man ska lyckas;

• Matchning till arbete och utbildning.

• Utrikesföddas etablering.

• Hålla tillbaka långtidsarbetslösheten.

Över 2000 intervjuer

Arbetsförmedlingens prognosundersökning, där nästan 2 100 arbetsgivare i länet har intervjuats om deras förväntningar på det kommande året. Trots arbetskraftsbristen så bedömer Arbetsförmedlingen att sysselsättningen ökar i länet med 29 000 fler personer i jobb 2017-2018.

Arbetsförmedlingens prognos för Västra Götaland 2017 och 2018 visar alla tecken på en högkonjunktur. Arbetsmarknaden påverkas positivt och det skapas många arbetstillfällen i en lång rad olika branscher.

Annons

– Länets bygg och anläggningsföretag går på högvarv och det skapar sysselsättning även i andra branscher som privat tjänstesektor, handeln och företag inom information och kommunikation. Många kommuner har också stora anställningsbehov, säger Sara Andersson.

Vem ska ta jobben?

Men vem ska ta alla dessa jobb som skapas? Många arbetsgivare som vill anställa säger till Arbetsförmedlingen att de inte hittar den arbetskraft de söker. Problemet är växande och bedöms hämma utvecklingen under 2018.

Matchningen till arbete är en stor utmaning för Arbetsförmedlingen i Västra Götalands län framöver. En allt större andel av de inskrivna arbetslösa tillhör grupper som generellt sätt har svårt att hitta ett arbete. Det handlar om personer som saknar gymnasieutbildning, är utomeuropeiskt födda, har ett funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga eller är över 55 år.

Det är främst bland de utomeuropeiskt födda som potentialen till tillväxt finns på länets arbetsmarknad.

– Bland de nyanlända finns det många eftersökta kompetenser och för att underlätta etableringen på svensk arbetsmarknad måste redskapen vässas och förenklas så att arbetsgivarna lättare kan ta sitt ansvar. Det ställer stora krav på arbetsmarknadspolitiken, säger Sara.

Så här ser siffrorna för Västa Götaland ut:

• 2015: 772 900 i arbete.

• 2016: 788 900 i arbete.

• 2017: 805 000 i arbete.

• 2018: 818 000 i arbete.

Den heta arbetsmarknaden gör att det blir hård konkurrens om arbetskraften och yrkesgrupper som kockar, pedagoger, personal inom äldrevården, undersköterskor, sjuksköterskor, läkare och annan vårdpersonal. Även transportsektorn och byggbranschen pekas ut, där det är extra svårt att rekrytera personal.

– Prognoserna talar för att vi kan ha fått ned arbetslösheten regionen till 6,4 procent 2018, men vi står inför stora utmaningar.