Det har varit väldigt varmt på kommunens äldreboende i sommar. För att förebygga inför framtida värmeböljor har Alliansen beslutat att de nya byggnaderna på Ekedal, som kommer ha 80 nya platser, ska utrustas med klimatanläggning i samband med byggnationen.

– Det blir ett tillägg till den redan befintliga projekteringen, konstaterar Katarina Jonsson (M).

Bygget, som snart drar igång, har en budget på 185 miljoner kronor, och den bedömning som gjorts är att alla pengar inte kommer att gå åt. Därför finns det utrymme att lägga 10 miljoner på att utrusta byggnaderna med en klimatanläggning.

– Det gäller att agera snabbt medan det är aktuellt, säger Marianne Gustafson (KD). Till Ekedal kommer de som är i störst behov av omsorg, och därför tycker Alliansen att det är viktigt att de nya byggnaderna kan erbjuda en behaglig miljö, även under värmeböljor.

Alliansen vill också revidera kommunens fastighetsstandard, så att fler nybyggen kan utrustas med klimatanläggning. Standarden är idag att det inte byggs in någon klimatanläggning, något som ser likadant ut i större delen av Sverige. Fastighetsstandarden har diskuterats tidigare, men då har det inte varit aktuellt att ändra något vad gäller klimatanläggningar. Men efter sommarens ihållande värme är Alliansen beredda att ompröva.

– Vi måste förbereda oss för klimatförändringen som sker. Det är ett ansvarstagande från vår sida att hänga med, påpekar Ulrica Johansson (C). Oavsett hur det går i höstens val så ska det tas fram ett underlag innehållande en analys om hur värmen bör hanteras.

Annons

För värmen har varit påfrestande, både för boende och personal. Skyddsombudet på en av Ekedals korttidsavdelningar lämnade tidigare in en anmälan till kommunen om arbetsmiljöerna. Detta ska dock inte ha påverkat Alliansens beslut.

– Det har inte skyndat på beslutet, bara bekräftat att vi tänker lika, säger Katarina Jonsson.

Relaterat: Värmen på äldreboendet påtalades redan i maj

De akuta åtgärderna, såsom att ta in portabla kylaggregat, är varje verksamhets enskilda ansvar. Men de långsiktiga åtgärderna är nu påbörjade, och Alliansen påpekar att de värnar om arbetsmiljön.

– Vi är väldigt rädda om våra anställda i kommunen, säger Ulrica Johansson.