Barndiabetes är den vanligaste, riktigt allvarliga sjukdomen hos barn i Sverige, enligt Barndiabetesfonden. Trots detta är kunskapen om sjukdomen liten.

FAKTA: 800 nya fall om året

Diabetes typ 1, den form av diabetes som drabbar barn, utgör ungefär fem procent av alla dia..

FAKTA: 800 nya fall om året

Diabetes typ 1, den form av diabetes som drabbar barn, utgör ungefär fem procent av alla diabetesfall. Det är den allvarligare formen av diabetes och har ingenting med livsstil att göra, utan vem som helst kan drabbas. Den kan inte botas och måste behandlas med insulin. Omkring 50 000 svenskar har diabetes typ 1. Sjukdomen ökar, med omkring 800 nya fall om året.

Barndiabetesfonden samlar in medel för att hindra, lindra och bota diabetes typ 1. Lokalföreningen i Skaraborg bildades år 2013 och har omkring 100 familjemedlemskap.

Källa: Barndiabetesfonden

De drabbade och deras familjer möter ofta fördomar om att sjukdomen hade kunnat gå att förhindra. Människor förväxlar den med diabetes typ 2, där livsstilen kan ha påverkan på om sjukdomen bryter ut eller ej.

— På något sätt när man har barn med diabetes typ 1 hade man önskat att de här sjukdomarna hade olika namn, säger Thomas Andersson.

Han har själv en åttaårig dotter som har barndiabetes. Han berättar att föräldrar till barn med diabetes kan mötas av kommentarer som ”Oj, har de ätit så mycket godis?”. Som om det var deras matvanor som orsakat sjukdomen.

— Det finns även de som tror att sjukdomen går över, säger Thomas Andersson.

När barn drabbas av diabetes rör det sig om diabetes typ 1. Den går inte över. Ingen vet exakt varför man får sjukdomen och det går inte att förebygga den.

— Det är en kronisk, obotlig sjukdom, konstaterar Thomas Andersson.

Som det ser ut idag måste den som får diabetes typ 1 behandlas med insulin resten av livet. Ett misstag i doseringen kan i värsta fall leda till döden. Thomas Andersson tycker att sjukvården ibland framställer sjukdomen som mindre allvarlig än vad den är, kanske för att inte skrämma föräldrar till barn med diabetes. Det i kombination med okunskap från samhällets sida gör att sjukdomen inte får riktigt den uppmärksamhet den förtjänar, menar han.

Annons

Inte alla, men många barn botas idag från barncancer. Barndiabetes kan inte botas. Samtidigt skänks betydligt mer pengar till forskning om barncancer.

— Om man frågar gemene man om barndiabetes är det nog många som tror att det inte är så farligt.

Barndiabetesfonden samlar in pengar så att det kan forskas mer om just barndiabetes, om varför sjukdomen uppstår, om hur den kan behandlas eller om det går att hitta sätt att förebygga den.

Idag behandlas diabetes typ 1 på ett lite annorlunda sätt än tidigare. Förr höll man blodsockret hos diabetespatienter på en konstant något högre nivå, för att undvika akut blodsockerfall, vilket i värsta fall kan leda till döden. Men en långvarigt högre blodsockernivå leder till komplikationer på längre sikt och kan förkorta livslängden hos patienten.

Idag kan man konstant övervaka blodsockernivån på ett annat sätt än vad som var möjligt tidigare. Därför försöker man ofta hålla blodsockernivån något lägre hos patienter med diabetes typ 1.

— Det är ju jättebra för patienten och för deras livskvalitet. Men det ställer också högre krav på omgivningen att hålla koll på blodsockret.

För ett barn kan en kontinuerligt lägre blodsockernivå göra det svårare att själv sköta sin diabetes. Många behöver hjälp av en assistent under tiden i skolan.

Men det är inte alla barn som får en assistent. Olika skolor gör olika bedömningar i den här frågan.

— Det är upp till varje rektor att bestämma, säger Thomas Andersson. Det kan man tycka är ett demokratiproblem.

Den 14 november varje år infaller Världsdiabetesdagen, en dag som instiftades av WHO, Världshälsoorganisationen, för att uppmärksamma sjukdomen.