Min uppfattning är att Billingensatsningen enligt alliansen förslag är bra för Skövde. Många kommuner i Sverige håller på att avfolkas. Därför är jag glad över att bo i en kommun där en del av våra politiker vågar satsa på utveckling. Billingen är en tillgång för oss som bor här och även vårt största besöksmål. Utveckling och tillväxt innebär ökade skatteintäkter som i sin tur ger mer pengar till bland annat skola, vård och omsorg.

Jag kommer från ett arbetarhem med allt vad det innebär av olika värderingar. Jag har aldrig röstat borgerligt och detta är inget partipolitiskt inlägg. Det som ligger mig närmast om hjärtat är min vardag, att min hemkommun utvecklas och växer. Att vi som bor och verkar här har ett bra liv. Idag och i morgon.

Den så kallade Skövdeandan har genom åren varit avgörande vid många politiskt viktiga beslut om Skövdes utveckling. En gemensam vilja till utveckling har tagit oss framåt. Skövde idag är tyvärr ljusår från den tiden.Personligen minns jag ingen fråga i Skövdes politiska historia där ett kommunalråd visat en så stor transparens, så stort engagemang, varit så tillgänglig, medverkat i så många intervjuer, debatter och så vidare som Katarina Jonsson i frågan kring Billingen. Därför har den som vill sätta sig in i vad projektet kostar och vad det innebär haft alla möjligheter i världen att göra det. Dessutom finns ju all info på kommunens hemsida.

Annons

Att då, som jag anser Socialdemokraterna gör nu, försöka flytta fokus i debatten till kostnaden för en gondollift är närmast manipulativt och framstår mer som ett sätt att försöka vinna politisk makt än att vilja måna om vår kommuns utveckling.

Skillnaden mellan de två olika liftsystemen är en investering på åtta miljoner som kostnadsmässigt blir 400 000 kr per år för driften. En mycket liten del av kostnaden i ett stort och offensivt projekt.

I vilken annan politisk fråga har Socialdemokraterna ställt till med så mycket buller och bång för 400 000 kr?

En gondollift är bland annat en bra möjlighet för funktionshindrade att kunna nyttja Billingen. Tycker inte Socialdemokraterna att de är värda det?

Benny Stenberg