Slutsvar till Bergström, Ask och Larsson (S)

Gällande röda siffror för Skaraborgs Sjukhus vill jag först påminna Alex Bergström, Johan Ask och Susanne Larsson att Skaraborgs Sjukhus år 2017 redovisade en budget i balans. Sedan ledde ett antal olyckliga händelser där bland annat specialistsjuksköterskor slutade till att tillgängligheten för operationer och behandling försvårades och att utgifterna sköt i höjden. Jag är den förste att beklaga detta, men vi är på väg att ta nya tag.

När ni nu jämför resultat 2014 med prognos 2018 sker inte en rättvis jämförelse. Under den socialdemokratiska ledningen i Västra Götalandsregionen reglerade ni underskott för sjukhusen, skrev av skulder och nollställde balansen, vilket inte blev rättvist för ”sparsamma” sjukhus. Jag håller med er om att jag inte som ordförande för styrelsen för Skaraborgs Sjukhus är stolt över långa köer.

Jag vill dock inte tillstå att vården blivit sämre. Det visar i varje fall inte Patientnämndens uppgifter vid våra Kvalitetsforum på. Jag avslutar nu den här debatten för min del för att ägna mig åt vården i stället för upprepade diskussioner som tröttar läsarna. Kom att tänka på den norska sagan om ”De tre bockarna Bruse” som skulle gå över bron över forsen till ängen för att äta. Under bron bodde ett otäckt troll. Först kom den yngsta socialdemokraten och ”trollet” ville ta honom. Han svarade att han godkänt den senaste överenskommelsen utan sedvanlig protokollsanteckning och hänvisade till nästa socialdemokrat som hade makten att beställa vilken och hur mycket vård som skulle utföras. Så ”trollet” lät honom trippa över bron.

Annons

Men också denna socialdemokrat hänvisade till den ännu större för att slippa bli tagen av ”trollet”. Hon hade ju inte godkänt överenskommelsen, men heller inte anvisat vilken extra penningpung hon skulle tillföra styrelsen för Skaraborgs Sjukhus. Så ”trollet” lät också henne trippa över bron. Så kommer den tredje socialdemokraten. Han rusade på ”trollet” och stångade det så hårt att det föll ned i forsen. Så hade alla tre trippat överbron. Och det var så ni socialdemokrater ville.

Ni ville få läsarna att tro att jag som ordförande för styrelsen för Skaraborgs Sjukhus (det hemska ”trollet”) skulle övervinnas av er retorik. Men jag vidhåller med småländsk envishet att vården på Skaraborgs Sjukhus är av hög kvalitet och jag är stolt över den. Med våra gemensamma beslut och åtgärder föreslår jag med mitt slutsvar att vi nu sluter fred!

Ulla-Britt Hagström (L), ordförande Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus

Relaterat: Debatt: "Drygt 100 miljoner kronor sämre och längre köer är facit, Ulla-Britt!"
Relaterat: Debatt: "Skaraborgs sjukhus behöver mer pengar"
Relaterat: SkaS kan få nära fyra miljarder – därför är det politisk strid om pengarna
Relaterat: Varför vill ni inte stå upp för de beslut ni själva fattat?
Relaterat: Insändare: Flera åtgärder är på gång
Relaterat: Hur mycket tålamod ska skaraborgarna behöva ha, Ulla-Britt Hagström (L)?