Enligt Skövde Kommuns Vision 2025 ska Skövde Kommun bland annat vara en attraktiv centralort i regionen, ha skolor i toppklass och ett rikt kulturliv som stimulerar och berikar människor i alla åldrar. Skövde kommun ska växa till 60 000 invånare år 2025. Med större kommun blir det fler barn som vill spela instrument. Men trots att staden blir större har man valt att inte utöka musikskolan. Att Musikskolan har en viss kö kan ses som ett resultat av att staden växer samtidigt som musikskolan inte tillförts nya medel på många, många år. Att det är kö på just gitarr, trumset och piano är för övrigt inte ett problem endast i Skövde utan en nationell trend.

Många väljer ändå att vända sig till Skövde Musikskola. Man är beredd att köa för det man tycker om, uppskattar och litar på. Man är beredd att låta barnen vänta flera år på något som man vet håller hög kvalitet.

Annons

Med alliansens förslag att låta Studiefrämjandet hantera kön uppfyller man sitt åtagande att samverka med det civila samhället. Man åtgärdar tillfälligt ett symptom av att man inte tillfört musikskolan medel att själva åtgärda kön, men förslaget tar inte hänsyn till att man bryter den pedagogiska helhetssynen på instrumentalundervisning. En annan aktör ska ta hand om starten av instrumentalundervisningen. Någon, kanske helt utan pedagogisk utbildning, ska ta hand om eleven den första viktiga tiden då grunden ska läggas för en lyckad framtida utveckling.

Resonemanget kring musikskolans kö verkar helt kopplad till kvantitet, att så många som möjligt ska slippa stå i kö. Att kunna se, erkänna och uppskatta den kvalitet som finns borde vara varje beslutsfattares fokus. Om inte samverkan med ideella sektorn och andra aktörer inom branschen varit förutsättningen för förslaget så hade musikskolan själva kunnat utarbeta ett förslag. Den lösningen hade möjligtvis blivit ett dyrare alternativ för kommunen, men varför inte ge den fina verksamheten som finns en chans? Om kommunen satsat utvecklingsmedlen på musikskolan och samtidigt ansökt om Statens Kulturråds utvecklingsbidrag för kvalitetshöjande åtgärder (som) bidrar till att förbättra för barn och unga att delta i verksamheten så hade det alternativet inte blivit dyrare för kommunen.

Musiklärarna på Skövde Musikskola vill självklart nå så många som möjligt. Varje barn förtjänar en högkvalitativ musikutbildning. Inte för att vi vill skapa stjärnor som Malena Ernman eller Max Martin, (även om det är i musik- och kulturskolan det händer för en mycket stor del av de professionella svenska musikerna) utan helt enkelt för att musik är bra. Musikutövning skapar förmåga att kommunicera, samarbeta och ökar kreativiteten. Forskning visar att musik skapar förbindelser i hjärnan som stöder inlärningen av t ex språk och matematik. Att lägga de första musikaliska och instrumenttekniska grundstenarna som pedagog själv och att bygga upp ett förtroende i förhållandet till eleven från början är oerhört viktigt för oss.

Vi som arbetar som musiklärare på Skövde Musikskola vill erbjuda varje enskild elev en kvalificerad utbildning. Från den 3-åriga Minimusikeleven till 19-åringen som vill bli musiker till yrket. Vi har en helhetssyn på vår undervisning. På Skövde Musikskola arbetar bara musiklärare med pedagogisk högskoleutbildning eller motsvarande, vi har mångårig yrkeserfarenhet och kompetens att ta emot elever med särskilda behov. Här finns pedagoger som förstår inlärningsprocesser, kan lägga en god instrumentalteknisk och musikteoretisk grund, kan förstå elevens mål och förutsättningar och samtidigt ge eleven spelglädje. Vi ger inspiration och kan lyssna in varje individs önskemål samt ge eleven erfarenhet av samspel. Vi vill utvecklas till en musikskola som är likvärdig och trygg, vi vill bredda utbudet till en modern musikskola som bär kulturarvet vidare, vi vill vara en ledande musikskola i regionen. Vi vill gärna diskutera hur musikkulturen i allmänhet och hur musikskolan i synnerhet ska utvecklas i framtiden.