För ett år sedan bröt #metoo tystnaden kring sexuella trakasserier, övergrepp och våldtäkter. Feministiskt initiativ genomför nu en nationell kampanj för att uppmärksamma att vi fortfarande inte nått målen om jämställdhet som innebär att vi alla, oavsett kön, ska ha samma makt att forma våra egna liv och samhället. Att vi alla, oavsett kön, ska ha rätt och möjlighet till kroppslig integritet. Vi har alla rätt att ta plats i våra liv, i våra kroppar och i samhället!

Rätten till frihet från våld och förtryck är en av Feministiskt initiativs hjärtefrågor. Runt om i Sverige gör vi därför gemensam aktion genom demonstrationer, manifestationer, namninsamlingar och olika former av reaktioner för att visa på problemen och politiska lösningar.

Vår kampanj avslutas på Internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor. Vi ser det som ett sätt att tydliggöra sambandet mellan #metoo-uppropen och FN:s internationella dag. Vi vill synliggöra att det handlar om våld som sker mot kvinnor, varje dag, i vardagen, i hemmen, på arbetsplatser, i det offentliga.

Med en feministisk politik ska skolor, arbetsplatser, parker, gator, torg och våra hem vara säkra för alla medborgare att vistas i, under alla tider på dygnet och oavsett din ålder, kön, religion, hudton, etnicitet, funktionsförmåga och identitetsuttryck.

Metoouppropen visade oss hur alltför ofta, hot, våld, trakasserier, sexism, rasism med mera, begränsar stora delar av vår befolkning. Vår kampanj handlar om att påminna om Metoouppropens krav och uppmana oss alla att vara vaksamma, sätta stopp och visa på andra sätt att göra vardagsliv, arbetsliv, skoltid och offentliga rum, så att vi alla, oavsett kön, kan leva med frihet från våld och förtryck.

Annons

Målet om ett jämställt samhälle är inte nått utan vi måste fortsätta arbetet. Det behövs kraftfulla politiska förslag för att nå förändring.Vår kampanj är en uppmaning till er som vill ha förändring, om att ta ställning för ett samhälle där alla känner sig trygga och där alla kan röra sig och ta plats obehindrat. Vi skapar förändring tillsammans!

Låt därför Metoouppropen fortsätta ljuda och låt oss aldrig glömma att de delar samma patriarkala grundorsaker och vinner på samma feministiska lösningar.

Hilda Rolfsdotter, medlem i Feministiskt initiativ Skövde