Alliansen i Skövde försöker få det att verka som att vi skulle sakna visioner och målsättningar för Billingens fritidsområde. Det är ett påstående som fullständigt saknar grund i fakta.

Annons

Det var Socialdemokraterna som var först med att påtala behovet av en ordentlig utredning av och ett planprogram för Billingens fritidsområde just för att vi vet hur viktigt området är. Vi har avsatt 200 miljoner kronor i vår investeringsbudget för att utveckla och modernisera fritidsområdet för att det även fortsättningsvis ska vara en oas för Skövdeborna.

Det vi inte gjort är att ingå avtal med en privat näringsidkare vilket fjättrar kommunen till åtaganden vilka stipuleras av denne. Dessa åtagandes framgång är dessutom helt beroende av att denne lever upp till sina delar i avtalet, något som vi ännu inte sett röken av.

Det alliansen kallar en vision är snarare att betrakta som en chimär, en hägring i de dåliga beslutens öken där de just nu desperat famlar efter det luftslott de tyckte sig se.

Under tiden fortsätter vi att göra och utveckla politik som gynnar Skövdeborna på riktigt.

Maria Hjärtqvist, gruppledare (S) Johan Ask (S)

Här kan du läsa alla insändare i ämnet: …

Debatt: Vi tror inte på Katarinas drömprojekt

Debatt: Socialdemokrater utan strategi