Catharina Gillsjö, lektor i omvårdnad på Högskolan i Skövde är projektledare för Skaraborgs Hälsoteknikcentrum. Arbetet med uppbyggnad av Skaraborgs Hälsoteknikcentrum inleddes 2016 och invigdes i januari 2019. Det är en del av det EU-finansierade projektet Skaraborgs Innovativa miljöer 2020. Projektet finansieras även av Skaraborgs Kommunalförbund, Västra Götalandsregionen och Högskolan i Skövde. Från Högskolan i Skövde medverkar även Jonas Mellin, lektor i datavetenskap.

– Skaraborgs Hälsoteknikcentrum, ger möjlighet att testa, utveckla och utvärdera produkter, metoder och tjänster innan de implementeras i verksamheten. Det här möjliggör för vård- och omsorgsverksamheter och företag att tillsammans testa, utveckla och värdera nytta och risker med ny välfärdsteknik, nya arbetssätt och tjänster. Ofta testar kommuner samma saker inom vård och omsorg, men här kan man samarbeta kring testerna, vilket bidrar till ökad säkerhet, kvalitet och kostnadseffektivitet, förklarar Catharina Gillsjö i ett pressmeddelande.

Prisutdelning i Göteborg

Priset som, utöver äran, består av en skål med Årets digitaliseringsinitiativ 2019 inristat, delas ut i Göteborg under torsdagen. Motiveringen till priset från Digitaliseringsrådet i Västra Götalandsregionen lyder: ”En organisation som testar olika typer av välfärdstekniker innan de införts. Ett samarbete som alla Skaraborgs kommuner kan använda sig av och slippa testa själva var och en. En framgångsfaktor är också det nära samarbetet med Högskolan i Skövde.”

Annons

–Det är givetvis väldigt roligt och hedrande att Skaraborgs Hälsoteknikcentrum uppmärksammas. Vi har bland annat genomfört workshop för breddad målgrupp för användning av GPS-larm och en ny arbetsmetodik vid användande av lyft. Vi har även testat en mobil toalett som är en japansk innovation där personal från vård och omsorg har medverkat i workshops och gett sin syn på produkten och möjligt användningsområde i svensk vård och omsorg, berättar Catharina Gillsjö.

Skaraborgs Hälsoteknikcentrum består fysiskt av ett innovationsrum och en tillgänglighetsanpassad testlägenhet där tester kan genomföras i verkligheten.