Västra Götalandsregionen har störst andel sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa, men problemet är inte bara regionalt utan är ett stort bekymmer i hela landet.

Därför har projektet Hållbart Arbetsliv i Skaraborg startats på Högskolan i Skövde för att undersöka hur man effektivt kan arbeta med att förebygga psykisk ohälsa.

I den första insatsen deltar vård- och omsorgsförvaltningarna i kommunerna Götene, Hjo, Karlsborg och Lidköping med totalt 180 undersköterskor och vårdbiträden.

Annons

— Vi vet att många är sjukskrivna för att de inte mår bra på grund av stress och psykisk ohälsa och arbetsgivare har en skyldighet att jobba med att minska sjukskrivningarna. Här vill vi i projektet ge kommunerna verktygen de behöver för att förebygga ohälsa och ge medarbetarna möjlighet att öka sitt välbefinnande och välmående. Vi vill att alla ska bli vinnare i projektet, medarbetare som mår bra kan jobba och det ger en stabilare personalförsörjning, förklarar projektledaren Karin Appelberg på Högskolan i Skövde i ett pressmeddelande.

Kristoffer Ekman, adjunkt i kognitiv neurovetenskap, ansvarar för den första delen i projektet där tillämpad positiv psykologi används som metod.

- Det kan till exempel handla om att se över sina prioriteringar, värderingar eller att etablera goda vanor som exempelvis meditation eller lättare fysisk aktivitet. De flesta av oss har säkert bra koll på hur vi kan arbeta med vår fysiska hälsa, men hur arbetar vi med vår psykiska hälsa? Här får deltagarna på ett individuellt anpassat sätt ta del av vad forskningen säger kopplat till den frågan, berättar Kristoffer Ekman.

Deltagarna är indelade i tre grupper. Deltagarna får delta på arbetstid även om innehållet i insatserna så klart kan beröra deras privata liv. Samtliga deltagare får genomföra två kartläggningar av sitt individuella välmående. Detta görs dels genom att deltagarna får skatta sitt upplevda välmående och dels genom en mobil EKG-mätning över tre dygn. I mätningen används variationen mellan enskilda hjärtslag som en indikator på perioder av stress och återhämtning.

Under 2018 och 2019 kommer Högskolans forskare inom socialpsykologi och folkhälsovetenskap att genomföra föreläsningar för kommunerna om hur de på bästa sätt kan arbeta förebyggande på individ-, grupp-, och organisationsnivå, för att minska sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa. Forskare inom företagsekonomi kommer att arrangera föreläsningar inom hälsofrämjande ledarskap och organisation för HR-avdelningar, politiker och chefer inom vård- och omsorgsförvaltningarna samt utbildning inom medarbetarskap i de deltagande kommunerna. Socialpsykologerna kommer även att arbeta specifikt med arbetslag bestående av undersköterskor och vårdbiträden. I de utbildningsinsatserna kommer fokus att ligga på grupputveckling, kommunikation och arbetsglädje.

Försäkringskassan och Samordningsförbundet Västra Skaraborg deltar också i projektet som är finansierat av Europeiska socialfonden samt deltagande kommuner med arbetstid.