Efter de sista årens sökande efter folk som vill axla styrelseansvar i HRF Skövde/Tibro föreningen, kan de cirka 100 medlemmarna andas ut.

På årsmötet avgick med ålderns rätt i stort sett hela styrelsen. Distriktsordförande Bengt Gereonsson lyckades få till en liten styrgrupp som är motiverade att driva föreningen vidare

Styrgruppen kommer nu att inrikta sig på framtiden, Distriktsordförande Bengt Gereonsson välkomnar synpunkter/ idéer från medlemmarna och allmänhet.

Den avgående ordföraren, Kerstin Ekelöf, tackade de avgående styrelsemedlemmarna för deras arbete under de 16 år som hon har varit ordförande.