Föreläsningen ges på Knistad och heter "Pengarna eller livet? Måste du välja?"

Det är företaget Kraft och balans som ägs och grundades av Malin Emilsson som håller i föreläsningen tillsammans med Jonna Nyberg på Retorikverkstaden.

På Kraft och balans hemsida står det att föreläsningen på Knistad herrgård försöker klargöra för deltagarna varför det är så viktigt med kommunikation.

– Vi kommer att berätta och visa hur man ska göra och hur man kan använda kunskapen när man kommer hem till vardagen, förklarar Malin Emilsson.

Under föreläsningen ger de konkreta exempel på lyckade och mindre lyckade konversationer.

"Du får höra nyanser i tonlägen och ordval som gör skillnad."

Tanken är att deltagarna ska lära sig att använda sitt språk och känna hur det känns när de konverserar på ett sätt som får människor att växa eller känna sig hotade och förminskade.

Annons

– Vi vill att människor ska få uppleva kommunikation, inte bara läsa om den i teorin.

Det krävs bara små förändringar i sättet att föra samtal och detaljerna kommer göra stor skillnad i den respons som man sedan får av andra människor, skriver Malin Emilsson.

– Vi går alla omkring med vår egen omvärldskarta på hur vi vill att saker ska vara och hur vi själva tänker. Men för att kunna kommunicera med andra så måste vi först lära oss förstå varandras kartor. Kartan är nämligen ett filter som vi måste igenom, säger Malin.

För att lyckas med detta krävs nyfikenhet och att ställa mycket öppna frågor, som "vad skulle du tycka om...", "hur skulle du lösa det här" och "vad innebär det här för dig?"

Malin tar också upp laddade ord som semester.

– När jag säger ordet semester skapar det direkt en association hos mottagaren. Jag kanske tänker på Mallorca medan hen tycker att semester är att åka till Karlsborg.

Malin menar att bättre och tydligare kommunikation kan leda till minskad stress och frustration på en arbetsplats och ytterst till ökad lönsamhet för företaget.

– Det sparar tid om man kan förmedla information på rätt sätt utan missförstånd.

Föreläsningen vänder sig till personer som vill göra sig förstådda hos sina medarbetare, göra sig förstådd hos chefen och bland sina kollegor.