Under hösten hade Skövdeborna möjligheten att nominera sina favoriter som de ville skulle tilldelas Skövdes stadsbyggnadspris 2019. Dessa åtta objekten fick flest nomineringar:

Trädgårdsstadens skola

Boulognerskogen

Kv. Rönnen

Jättadalen Fastighets byggnation i Frostaliden

Aspö Eko-logi

Brunnen Bostads byggnation i Frostaliden

Grönvalls plats (utemiljön vid Pentahuset)

Hotell Billingen

Skövdes stadsbyggnadspris belönar värdefulla förbättringar av Skövdes stads- och livsmiljö. Vid bedömning tittar juryn på arkitektonisk kvalitet, hållbarhet, funktion, nytänkande, process, påverkan och betydelse för staden.

Juryn har nu sammanträtt för att rösta fram vinnaren, och efter en jämn omgång kunde de enas om ett vinnarobjekt. Vilket objekt som tilldelas priset återstår att se, prisutdelningen hålls på samhällsbyggnadsfrukosten den 29 mars.

Årets jury till stadsbyggnadspriset

Katarina Jonsson, ordförande beredning samhällsbyggnad

Johan Ask, 2:e vice ordförande k..

Årets jury till stadsbyggnadspriset

Katarina Jonsson, ordförande beredning samhällsbyggnad

Johan Ask, 2:e vice ordförande kommunstyrelsen

Anders G Johansson, ordförande bygglovsnämnden

Kayda Lazar, vice ordförande bygglovsnämnden

Claes Clausen, representant sektor samhällsbyggnad

Johan Ramberg, representant sektor medborgare och samhällsutveckling

Maria Skoog, representant Sveriges Byggindustrier Skaraborg

Mikael Nyqvist, representant Näringslivsforum Skövde

Hans-Olof Carlson, representant från ett lokalt arkitektkontor (PE Arkitektur)