Fler personer än tidigare arbetar nu på Skaraborgs sjukhus. Men samtidigt har arbetsuppgifterna växt.

— Utvecklingen är sådan att vi kan ta hand om många fler diagnoser nu än tidigare. Det innebär också att det blir personalintensivare, säger Christer Printz.

Han har själv arbetat länge i vården och har sett utvecklingen.

— I början av 90-talet kunde en patient vänta en vecka för röntgen. Då var det inga problem med platser eller pengar. Nu ska vi när patienten är på akuten ange när patienten ska kunna skrivas hem. Redan på akuten börjar planeringen för fortsatt vård i kommun och primärvård, säger Christer Printz.

Dessutom har administrationen ökat monumentalt, enligt Christer Printz. Lagar och författningar styr vad som ska dokumenteras.

Annons

— Det skiljer rätt mycket jämfört med tidigare decennier. Det är mycket jobb med att stoppa in all information, men vi är dåliga på att använda den information vi stoppar in. Då blir det inte rationellt, säger Christer Printz.

Det pågår arbete för att förenkla administrationen och regionen håller även på att upphandla ett nytt journalsystem.

Skaraborgs sjukhus arbetar ”frenetiskt” för att få tag på ny personal, enligt Christer Printz.

— Vi skulle behöva bli fler för att få en förbättrad arbetssituation och kunna minska andelen kvälls- och nattarbete. Ju färre vi blir, ju mer belastande blir det för dem som blir kvar. Vi blir till exempel väldigt sårbara nu i influensatider. Det finns inga marginaler. De senaste decenniernas rationalisering har tagit bort all luft i verksamheten. Det går inte att andas till slut. Det blir mer övertid och fler extrapass, säger han.

Från fackligt håll framhålls att lönerna är lägre i Västra Götalandsregionen jämfört med övriga landet. Christer Printz instämmer, även om han menar att arbetssituationen är en än viktigare fråga.

— Det är sant att löneläget är lågt i regionen. Det behöver utjämnas. Vi är inte betjänta av utflyttningar från regionen. Det är illa nog med konkurrensen inom regionen från kommuner och primärvård, säger han.

Konkurrens finns även från hyrföretag.

— Vi är inne i ett tråkigt läge där det är väldig konkurrens om sjuksköterskorna. När vi anlitar bemanningssköterskor leder det till fler jobb utanför den offentliga vården och då kan vi förlora sköterskor dit. Det är svårt att göra långsiktiga lösningar, säger Christer Printz.