Det bidde… att Folkhälsokommittén ersätts av en beredning.

När forskare från Borås satte tänderna i Västra Götalandsregionens komplicerade politiska organisation föreslog de genomgripande förändringar. Hela beställar-utförarmodellen ifrågasattes och om den ändå skulle vara kvar kunde utförarstyrelser som sjukhusstyrelser skippas och beställarnämnderna indelas efter funktioner istället för geografiska områden som idag.

Men när företrädare för de åtta politiska partierna som sitter i regionfullmäktige har diskuterat frågan i en kommitté under Johnny Magnusson (M) och presenterat ett skarpt förslag finns vissa förändringar, men inte de stora som redovisas ovan.

– Det är intressant när de ifrågasätter beställar-utförarmodellen. Vi frågar forskarna: peka på någon som gör det bättre. Svaret blir att det kan vi inte. Då blir det svårare. Då måste vi putsa på det vi har. Region Skåne avskaffade beställar-utförarsystemet och centraliserade hårt. Det är frestande att göra det, men deras resultat är inte något att skryta med. De har inte kommit till rätta med köer eller andra problem i vården, snarare tvärtom. Man löser inte det med ett enkelt penndrag, säger Johnny Magnusson (M), som också är regionstyrelsens ordförande.

Annons

Att förändringarna är blygsammare än forskarnas yviga förslag förklaras också av politiska realiteter – att man måste komma överens – menar Johnny Magnusson. Avsikten är att det ska finnas såpass mycket konsensus om beslutet om politisk organisation som regionfullmäktige tar i vår att det inte rivs upp av det nya regionfullmäktige som tillträder efter valet.

- Det finns en tvekan bland partierna att ersätta beställar-utförarmodellen. Det är ett experiment och alla stora organisationsförändringar kräver kraft och tid. Det tas från något annat. Vi är ganska eniga om att fokusera på andra saker som vårdköerna och möjligheter att ge bra vård nära, säger Johnny Magnusson.

Samtidigt reformeras modellen på så sätt att beställarnämnderna ska lägga fleråriga istället för ettåriga beställningar av sjukvård och att de ska ägna sig mer åt uppföljning.

Att slopa utförarstyrelser och låta sjukhusledningar vara ansvariga gentemot beställarnämnder tycker Johnny Magnusson inte heller är en bra idé.

- De små knattarna Skas (Skaraborgs sjukhus) och Säs (Södra älvsborgs sjukhus) har runt 5 000 anställda och fem miljarder i omsättning vardera. Den stora bjässen Sahlgrenska omsätter uppemot 18 miljarder och och har runt 17 000 anställda. Det är ganska hyggliga butiker som kan behöva tillsyn av en egen styrelse tycker vi, säger han.

Det finns olika åsikter även om de mindre genomgripande förändringar som föreslås, som att Folkhälsokommittén ersätts av en beredning som även hanterar social hållbarhet. Men det finns inga tydliga skiljelinjer mellan blocken när det gäller dessa synpunkter, enligt Johnny Magnusson.