Till en början berodde det på ett maskinbyte att drop in-röntgen på Skaraborgs sjukhus Skövde stängdes i början av hösten. Men stängningen innebar även fördelar och det är inte säkert att den kommer att öppnas igen.

Patienterna får åka till drop in-röntgen på de tre andra sjukhusorterna istället.

– Det vi såg efter stängningen var att maskinerna i Falköping, Mariestad och Lidköping blev bättre nyttjade. Samtidigt gavs det större tillgång för de akuta patienterna här på sjukhuset i Skövde, runt 60-65 procent av vår verksamhet är arbete med akuta patienter. När även drop in-patienterna ska röntgas blir det trångt i Skövde och akuta patienter kan få vänta längre. Inneliggande patienter kan bli kvar längre på sjukhuset i Skövde och patienter kan bli inlagda för att få akutröntgen utförd, säger Liselotte Eriksson.

Nu ska drop in-röntgen i Skövde fortsatt vara stängd under åtminstone våren och sommaren. En första utvärdering har gjorts, men nu ska även en risk- och konsekvensanalys göras.

De fyra drop in-mottagningarna har tidigare tvingats stänga kortare perioder oplanerat på grund av till exempel stor sjukfrånvaro. Detta är något som minskat i och med beslutet att stänga drop in-röntgen i Skövde.

Förra sommaren var alla fyra drop in-mottagningarna stängda under en period om fyra veckor. Men med bara tre drop in-mottagningar ser det nu ut att gå att ha öppet åtminstone en drop in-mottagning under hela sommaren, enligt Liselotte Eriksson.

Annons

Det har förekommit klagomål från patienter som i och med stängningen fått åka från till exempel Skövde till Falköping, men det är väldigt få klagomål enligt Liselotte Eriksson.

– Vi kan inte göra alla hundra procent nöjda, säger hon.

Drop in-mottagning för röntgen

Drop in-mottagningarna på Skaraborgs sjukhus kan besökas av den som fått en remiss för att..

Drop in-mottagning för röntgen

Drop in-mottagningarna på Skaraborgs sjukhus kan besökas av den som fått en remiss för att röntga skelett eller lungor. Drop in gäller inte vid undersökningar med ultraljud, magnetkamera eller datortomografi.

Källa: Skaraborgs sjukhus