Isen i Billingehov har inte varit okej under delar av höstsäsongen hävdar Skövde IK. Därför vill klubben ha ett avdrag på 10 000 kronor på fakturan för hyran av anläggningen för en period av den gångna hösten.

Klubben lyfte frågan första gången i ett mejl till kommunen i slutet av november. I mejlet sägs bland annat att A-laget och juniorlaget inte har kunnat utnyttja sina träningstider fullt ut på grund av den dåliga isen. Dessutom har även gästande lag klagat på isen i samband med matcher. Vidare har temperaturen i hallen i anslutning till A-lagsmatcherna heller inte varit normal så kallad komforttemperatur konstaterar man i mejlet.

– Isen har inte varit konstant dålig utan det har växlat från dag till dag, så vi har inte vetat från gång till gång hur den skulle vara, säger Skövde IK:s ordförande Alexander Fornsjö.

– Men emellanåt har den varit så dålig att våra A-lagstränare fått skrapa isen under träningen. Sen har man även fått avsluta träningen tidigare för att det inte gått att fullfölja på ett bra sätt, tillägger han.

Från kommunen sida medger man att det har varit problem med kylpumparna på Billingehov under hösten, men att dessa har åtgärdats. Vidare påpekar man att all isverksamhet ändå har kunnat genomföras som planerat under hela perioden, samt att Skövde IK har fått fortlöpande information om vad som pågått. Därför tänker man inte godkänna klubbens reklamation av fakturan.

Annons

– De har haft tekniker som försökt hitta felet, men har inte lyckats avhjälpa det. Sen har delar av maskineriet har stängts av för att hålla kvaliteten på stora isen, vilket hjälpt tillfälligt för den ytan, konstaterar Fornsjö.

I den fortsatta kommunikationen har dock SIK hållit kvar vid sin ståndpunkt och även påpekat att problemet med isen fortfarande finns kvar, trots utförda åtgärder. Med detta som grund konstaterar man att man kommer att reklamera även kommande fakturor avseende is och hallhyra.

– Det som gjorts har medfört att det blivit bättre, men det har fortsatt varit upp och ner, säger Fornsjö.

Som svar från kommunens sida har man uppmanat klubben att snarast avboka träningstiderna i hallen om man inte vill utnyttja dem för att isen är för dålig. Detta för att klubben ska slippa betala hyra för träningstid som man ändå inte känner att man kan utnyttja på ett bra sätt. Vidare har man satt ett förfallodatum för fakturan till den 20 december, därefter går den till inkasso.

Skövde IK har dock hållit kvar vid sin åsikt och slutgiltigt konstaterat att man anser att man har en tvistig fordran i frågan. Alexander Fornsjö understryker att man från klubbens sida inte lägger någon skuld på kommunen, men efterlyser i gengäld en ärligare inställning.

– Det är förståeligt att maskineriet blir äldre och inte har samma funktion som tidigare, men då tycker vi det är bättre att man är ärlig från kommunens sida och säger som det är, att man medger problemet och säger att man försöker att åtgärda det, säger Fornsjö, som inte hört något mer från kommunen efter det senaste mejlet som skickades den 20 december.

– Nu hoppas jag att vi löser den här frågan genom en dialog där vi hittar en lösning som båda parter är nöjda med.