Dessa restriktioner går att motivera var för sig. Men det har också bidragit till att unga människor även medförhållandevis goda inkomster inte längre får lån och att bostadsbyggandet nu minskar över hela landet.

Regeringen måste göra något nytt för att unga ska ha en rimlig chans att hålla drömmen om en egen bostad vid liv. Vi måste helt enkelt hitta nya finansieringslösningar på bostadskrisen. Med anledning av det har HSB låtit analysföretaget WSP ta fram en rapport om hur startlån skulle påverka ungas bostadssituation. Beräkningen utgår från att den som har lyckats spara ihop 5 procent av köpeskillingen får ett startlån på 10 procent. Resultat visar att ett statligt startlån kortar tiden det tar att spara ihop till en insats dramatiskt – från 10 till knappt 3 år.

Ett sådant statligt startlån uppmuntrar fler unga i Skövde att börja spara till insatsen när de ser att det inte tar så lång tid att få ihop de pengar som krävs. I praktiken handlar det om att det gamla bolånetaket ersätts av ett nytt som är mer anpassat efter ungas situation på bostadsmarknaden. Det kräver dessutom inte så mycket från statens sida, mer än att den är villig att ta risken. Och dagens ordning, där hushållen tar all risk, har trots allt nått vägs ände. Vill vi bygga fler bostäder som fler kan efterfråga måste vi helt enkelt hitta nya lösningar, där startlån är ett spännande exempel.

Annons

Men sätter vi inte unga i Skövde i en skuldfälla, där hushållen lånar utan tillräcklig säkerhet? Nej, nu är förutsättningarna väsentligt annorlunda än när bolånetaket infördes för snart tio år sedan. När lånetaket lanserades fanns långt ifrån de rigida restriktioner vi har idag. Amorteringstakten är idag hög vilket innebär att hushållen relativt snabbt kommer ner i ganska rimlig belåningsgrad. Ett annat konkret förslag som kan kombineras med startlån är ett stöd till bosparande. Ett avdragsgillt bosparande i Sverige skulle öka ungas benägenhet att spara och korta tiden det tar att få ihop insatsen med i genomsnitt 1,5 år, enligt HSBs rapport.

Det vore ytterligare ett steg i rätt riktning och en hoppfull reform som sänker bostadströsklarna för unga i Skövde.

Anders Lago, förbundsordförande HSB

Torbjörn Friberg, vd HSB Nordvästra Götaland

HSB