Malin Toll Hägg är nomineringskommitténs ordförande och hon uppmanar alla, privatpersoner, organisationer och föreningar att lämna in sina nomineringar via kommunens hemsida.

– Allmänhetens och föreningarnas engagemang är helt avgörande för galans inramning och mening. Där huvudfokus handlar om att lyfta fram idrotten i Skövde och alla de utövare, ledare, ideella krafter och eldsjälar som får föreningslivet att snurra, konstaterar hon.

Nomineringskommittén vill ha så många förslag som möjligt och skickar med att pristagarna ska spegla alla från elit till amatör, liten som stor, individuella prestationer och lag, och gamla som unga.

– Viktigt att komma ihåg är att kommittén varken får eller kan nominera, berättar hon och påminner att sista datum för nomineringar är 30 november.

Sedan har nomineringskommittén ett gediget arbeta att utse vinnare till alla 13 priser och få till bra nomineringstexter.