650 000 personer som är 75 år eller äldre har ett giltigt körkort i Sverige idag, rapporterar Sveriges Radio, med hänvisning till en ny, statlig rapport om äldre.

Förra året återkallades omkring 8 200 körkort i Sverige, av medicinska skäl. Oftast rör det sig i dessa fall om äldre körkortsinnehavare.

Lars Englund, chefsläkare på Transportstyrelsen, tycker att betydligt fler borde få sina körkort indragna till följd av medicinska skäl. Idag ska läkare anmäla till Transportstyrelsen om de har en patient som inte bör få ha kvar sitt körkort. Men Lars Englund tycker inte att det systemet fungerar.

Varje år är det till exempel 25 000 personer som får en demensdiagnos.

— De allra flesta av dem borde få sitt körkort återkallat, säger Lars Englund.

Men det är ju inte säkert att de alla har körkort?

— Det har du förstås rätt i, och många är kanske gamla och kör inte bil, även om de har körkort. Men vi vill ändå att deras körkort ska återkallas. Det har Sveriges riksdag bestämt, säger Lars Englund.

Idag förekommer muntliga överenskommelser mellan läkare och patient, om att denne inte ska köra bil. Lars Englund befarar att detta görs alltför ofta, istället för en anmälan till Transportstyrelsen.

— Det som vi mer och mer börjar inse är att läkare använder en muntlig tillsägelse som plan A. Det är skakigt, säger Lars Englund som vill begränsa läkares möjlighet till muntliga överenskommelser.

Muntliga överenskommelser borde få göras, men i de fall där man kan räkna med att patienten ska återfå körförmågan, anser han.

Olika partiföreträdare har under åren lämnat in motioner till riksdagen om att införa regelbundna hälsokontroller för äldre bilförare. Men något sådant system finns inte i Sverige, till skillnad från i de flesta EU-länder.