Framtiden för Skövde centrum är ständigt i blickpunkten. Nyligen kom beskedet från en affärsinnehavare om att butiken skulle avvecklas på grund av för dålig lönsamhet. Därefter uttalade sig två butiksägare och gav en betydligt mer positiv bild av läget.

Anders Nilsson är centrumchef på varuhuset Commerce. Från sin position ser han både utmaningar och utvecklingsmöjligheter för både den egna verksamheten och city i sin helhet. Klart är att han ser en stor potential i Skövde stadskärna.

– Skövde centrum är en fantastisk plats, med ett utbud och en mix av verksamheter inom både shopping, restaurang, café, kultur och nöje som enligt min uppfattning ingen annan i vårt upptagningsområde kan mäta sig med, säger Anders Nilsson.

– Den delen tycker jag är viktigt att poängtera och uppmärksamma, snarare än att lägga fokus på butiksomflyttningar eller beslut om att avveckla en familjeverksamhet efter ett antal år.

Han påpekar att människor i dag efterfrågar fler upplevelser och ett mer varierat utbud när det handlar om hur de vill använda sin fritid, och menar att Skövde står väl rustat i det hänseendet.

– Här finns något för alla, så i den bemärkelsen finns ingen annan handelsplats, kommun eller stadskärna i det här området som kan mäta sig med Skövde, säger Anders Nilsson.

Ett arbete som pågår och som Anders menar är viktigt för utvecklingen av Skövde centrum är samverkansprojektet som syftar till att Skövde ska få utmärkelsen Årets stadskärna 2020.

Annons

– Här får aktörer och intressenter i Skövde möjlighet att göra sina röster hörda och samverka för att nå ännu mer utveckling, konstaterar Anders Nilsson.

Överhuvudtaget lyfter centrumchefen vikten av att arbeta tillsammans mot gemensamma mål och säger sig tro att allt fler aktörer nu förstår värdet i det tankesättet.

– Man får höja blicken och inse att ensam inte alltid är starkast. Exempelvis har vi svårt att utveckla Commerce rent fysiskt då vi är begränsade av vår geografiska placering.

– Då får vi istället tänka efter vilka samverkansplattformar som finns och vilka satsningar vi kan göra för att vi tillsammans ska bli starkare och kunna attrahera fler kunder och besökare till stadskärnan.

Som ett konkret exempel lyfter han fram projektet ”Kunden i centrum” där Commerce samarbetar med Cityföreningen och destinationsbolaget Next Skövde och som handlar om att skapa aktiviteter i stadskärnan för att locka besökare och premiera lojala kunder och invånare.

– I detta strävar vi även efter att få med så många aktörer som möjligt. Till exempel är kulturen med Kulturhuset engagerade. Vi för också samtal med Svenska kyrkan och söker samverkan med Arena Skövde för att fånga upp så mycket som möjligt av vad som finns att tillgå i stadskärnan, förklarar Nilsson.

Från Commerces sida handlar det för övrigt inte bara om att lägga tid utan även ekonomiska resurser på de här samverkansinitiativen påpekar Nilsson.

– Bland annat går vi från att kommunicera och satsa enbart på Commerce till att väldigt stor utsträckning satsa på stadskärnan i sin helhet, förklarar Nilsson.

I diskussionerna om centrums framtid nämns ofta behovet av gratis p-platser som en viktig beståndsdel. Hur ser du på det önskemålet/kravet?

– På Commerce har vi redan gratis parkering på söndagar och har haft under en lång tid, sedan har vi även justerat våra taxor nedåt det sista året.

– Själv har jag inte upplevt att det blivit färre p-platser i Skövde centrum under de senaste tio åren, så att säga att parkeringsfrågan är den enda orsaken till att saker och ting är som vissa kan uppleva dem, är att göra det lite enkelt för sig.

När det gäller verksamheten inom Commerces väggar berättar Anders Nilsson att 2018 blev ett år med ökad omsättning och försäljning, men att man samtidigt tappade besökare.

– Det är en trend som är genomgående, de kunderna vi har spenderar mer, konstaterar Nilsson.

Hur tänker ni kring det?

– Det ger oss ytterligare vatten på vår kvarn när det gäller idén om att det är viktigt med en bra mix av butiker som attraherar besökare, samt att det är viktigt att vi breddar vårt spann och perspektiv vad gäller utbudet i Commerce.

Här nämner Anders Nilsson Laserdome, som flyttade in för ett år sedan, som ett bra exempel.

– Vi är mycket nöjda med att ha dem i huset och på så sätt bidra med en aktivitetsbaserad verksamhet i centrum. De kanske inte gynnar övrig konsumtion så mycket, men bidrar till att utöka mixen av upplevelser och saker att göra

Just nu finns två lokaler i Commerce som väntar på nya hyresgäster. Utifrån det du säger; är det viktigare för er att rätt hyresgäst kommer in än att bara fylla lokalerna?

– Ja, det är utifrån den filosofin vi jobbar på Skandiafastigheter. Vi vill ta in aktörer som vi tror på och som har erfarenhet eller i alla fall är drivna och har ambitioner att göra bra ifrån sig, och som breddar mixen och utbudet på ett bra sätt, både i centrat men även i stadskärnan i sin helhet.

– Sen kan det mycket väl komma i ett läge där ingen annan är intresserad för tillfället och då får man testa och se vad man kan få in, säger Nilsson.

Hur svårt är det just nu att få rätt hyresgäster?

– Det är rätt utmanande. Aktörerna inom detaljhandeln är i dag väldigt måna om vilka etableringar de gör och vilka avtal och villkor de undertecknar.

– De vet sitt värde i väldigt stor utsträckning, samtidigt som de själva står inför stora utmaningar huruvida de ska satsa på investeringar i sina fysiska butiker eller på att investera i mjukvaruplattformar för e-handelslösningar.

Vad saknar du själv när det gäller utbudet i Commerce?

– Jag skulle tycka att det vore bra för stadskärnan om vi kunde få ytterligare en aktör inom livsmedel, det skulle vara gynnsamt, säger Anders Nilsson.