Med anledning av gårdagens beslut i riksdagsgruppen angående de ensamkommande barnen ställdes frågan till Anders W Jonsson om hur Centerpartiets riksdagsgrupp resonerat inför beslutet och han talade om att Centerpartiets linje har konsekvent varit att de ensam kommande som var minderåriga när de kom och som har drabbats av Migrationsverkets långa handläggningstider bör få en ny chans.

– Att säga nej är värre rent humant än att säga ja till förslaget. De senaste årens lagstiftningsarbete på migrationsområdet har varit ett haveri. Detta är den fjärde tillfälliga lagen på migrationsområdet på kort tid. Efter detta beslut måste vi återgå till en långsiktig och förutsägbar migrationspolitik brett förankrad över blockgränsen, sade Anders W Jonsson och fortsatte:

Lagförslaget från regeringen är illa utformat och illa framtaget. För detta är Socialdemokraterna och Miljöpartiet ensamt ansvariga. Men Centerpartiets bedömning är att de medmänskliga och humanitära konsekvenserna skulle bli för stora om förslaget stoppades.

Centerpartiets linje har konsekvent varit att de ensamkommande som var minderåriga när de kom och som har drabbats av Migrationsverkets långa handläggningstider bör få en ny chans. Vi väljer att ta ansvar i ett läge där regeringen har försatt tusentals unga i en mycket utsatt situation. Nu måste vi få långsiktighet och förutsägbarhet. Vi behöver en hållbar migrationspolitik förankrad brett över blockgränserna.

Annons

Anders W Jonsson var i Skaraborg för att träffa centerseniorerna men frågan om tisdagens beslut i riksdagsgruppen kunde inte undvikas trots att det var vården av de äldre som var planerad att stå i centrum.

Anders W Jonsson inledde dagen med ett besök på sjukhuset i Mariestad för att ta del av hur man arbetar med vården av äldre, inom sjukvård Norra Skaraborg, så dessa inte ska behöva åka jojo mellan hemmet och akuten. Hemsjukvårdsteam där läkare och sjuksköterskor ingår arbetar med vård i den äldres bostad. Detta ökar tryggheten för den äldre men också effektiviteten för sjukvården då man får en kontinuitet i verksamheten, den äldre får en ökad trygghet och sjukvården kan koncentrera sig på att bota i stället för att stilla en oro hos de äldre. Arbetet förutsätter att landsting och kommun samarbetar där landstingen svarar för läkaren och kommunen för hemsjukvårdens sköterska och hemtjänstpersonal.

Ordföranden i östra sjukvårdsnämnden, Gunilla Druve Jansson (C), redogjorde också för hur man arbetar vidare i Skaraborg med ambulanssjuksköterska som tar första steget när det gäller att ta hand om patienten direkt i hemmet i stället för att transportera vederbörande med ambulans till akuten. Ambulanssjukvården genomgår en stor förändring i dagsläget genom att man försöker ge vård på plats i stället för att transportera patienten till akuten. I detta arbete har man inrättat två ambulanssjuksköterskor som,efter bedömning av SOS alarm, beger sig till den larmande för att på plats inleda behandling. Görs bedömningen att patienten behöver transport till akutmottagning så sker det men många gånger klaras behandlingen på plats .

Anders W Jonsson uttryckte att det är bra att de olika landstingen utvecklar sin sjukvård efter det behov som finns i regionen. Det är lokalt som de olika initiativen kan utvecklas och sedan sprida sig över hela landet. Behoven variera oerhört mellan de olika landstingen men man ska inte undervärdera de olika lösningarna, de är utvecklande för vården i stort i hela Sverige. Ett femtiotal centerseniorer från hela Skaraborg avslutade dagen på Jula hotell i Skara med ett friskvårdspass kombinerat med en hälsoföreläsning- friskvård för seniorer - där Margareta Kraepelien Lundh delgav många tips beroende på hur rörlig man var och självklart sög man in alla intryck i den inspirerande miljö som inte minst konstverken ger.