På måndagen beslöt Cementas styrelse att lägga ned fabriken i Degerhamn på Öland på grund av lönsamhetsproblem.

Påverkar detta anläggningen i Skövde?

– Nej inte alls. I Skövde produceras en helt annan sorts cement. Produktionen på Öland flyttas till Slite och Brevik i Norge där man tillverkar liknande cement som används i till exempel infrastruktur som broar och tunnlar, säger Cementas vd Magnus Ohlsson.

I dagsläget påverkas inte Skövde alls, påpekar han men utesluter inte helt att det kan bli omflyttningar i framtiden där även Skövde kan komma att beröras.

En annan skillnad är att fabriken på Öland har kapacitet att producera cirka 300 000 ton cement årligen medan Skövdefabriken gör det dubbla.

Lönsamhetsproblemen i Öland finns inte i Skövde på samma sätt. I Skövde finns helt andra möjligheter att göra lönsamma investeringar för att modernisera till exempel.

Hur går det för anläggningen i Skövde just nu?

– Skövdes anläggning producerar för fullt. Man är uppe och tar i taket och når nästan maxkapacitet.

Hur ser du på framtiden?

– Marknaden är stark men det finns en viss oro framöver. Bostadsmarknaden har en viss nedgång. Men inte lika mycket i västra Sverige som i Stockholm.

Annons

Fortfarande byggs det, men enligt Magnus Ohlsson sviktar det lite.

– Jag bedömer att det blir en liten nedgång i höst, men man måste tänka på att vi befinner oss på otroligt höga produktionsnivåer.

Det finns stora projekt i Göteborg som Västlänken och Göteborgspaketet som gör Cementas vd optimistisk.

– Vi ser ganska ljust på framtiden. Det måste jag säga.

Cementas fabriker i Sverige

Slite: Kapaciteten är 7 000 ton cement per dygn vilket motsvarar 2,5 miljoner ton per år. Ci..

Cementas fabriker i Sverige

Slite: Kapaciteten är 7 000 ton cement per dygn vilket motsvarar 2,5 miljoner ton per år. Cirka 230 anställda

Skövde: Kapaciteten är cirka 2 000 ton cement per dygn vilket motsvarar 600 000 ton per år. Cirka 95 anställda

Degerhamn: Fabrikens kapacitet är cirka 1 000 ton cement per dygn vilket motsvarar 300 000 ton per år. 75 anställda

Källa: Cementa

Relaterat: Då stänger Cementa på Öland – 75 jobb försvinner