De 50 år gamla lokalerna, som rymmer vuxenpsykiatrin i Falköping, behöver rustas upp. Det fanns långt gångna planer på att göra det. Men istället beslutade styrelsen för Skaraborgs sjukhus och Östra hälso- och sjukvårdsnämnden för ett år sedan att slutenvårdspsykiatrin ska flytta till Skaraborgs sjukhus i Skövde i nya lokaler.

Det är ett beslut som Jane Johansson, verksamhetschef för vuxenpsykiatrin i Falköping, är glad för idag.

— Jag ser bara fördelar, jag är jätteglad. Det säkrar den psykiatriska vården på ett helt annat sätt. Det finns ingenstans man bygger nytt och separerar akut psykiatrisk vård med akut somatisk vård. Jag är tacksam för att beslutet ändrades.

Människor som blir psykiskt sjuka behöver ofta somatisk vård också

— Med akutmottagningen vägg i vägg betyder det att vi kan samverka kring patienten och snabbare avskriva eller konstatera sjukdomstillstånd, säger hon.

Annons

Nya rön visar att lokalerna är viktiga för att stödja den psykiatriska läkeprocessen.

— Den fysiska miljön ska ha en lugnande inverkan med möjlighet att vara aktiv men också kunna söka avskildhet, säger Jane Johansson.

Psykiatrin kommer att placeras på sjukhusets västra sida, i direkt anslutning till den nya akutmottagningen, och i kontakt med natursköna Ryds ängar. Huset blir i två våningar med möjlighet till god utevistelse på fina innergårdar och med bra kommunikationer med övriga sjukhuset. Patienterna får eget rum med eget hygienutrymme. Det är en markant skillnad mot idag då tre patienter delar på ett rum.

Antalet vårdplatser blir något 70, det är färre än idag. Den psykiatriska vården följer samma trend som den somatiska, där vårddygnen minskar och mer resurser satsas på närsjukvård.

— När man fått adekvat behandling mår man bäst i sin egen närmiljö, där man har sitt sociala liv och det gäller även psykiatrivårdens patienter. Efter slutenvården tar dagvården vid och sedan får man besök av det mobila teamet hemma, säger Eva Sundström.

De anställda erbjuds att flytta med till Skövde och många är med i utformningen av den nya enheten.

De nya lokalerna beräknas vara inflyttningsklara år 2020. I Falköping finns kvar en omfattande öppenvårdsverksamhet som till exempel innebär mottagningsverksamhet, dagvård och mobila team. Även rättspsykiatrin ska vara kvar.