Maria Skoog är chef för Sveriges Byggindustrier i Skaraborg. Hon var en av två arrangörer för Skaraborgs byggbranschdag.

– Vi genomför den här dagen för andra året i rad och i samverkan med SBR, Sveriges Byggingenjörers riksförbund, som har cirka hundra medlemmar i Skaraborg.

Syftet med dagen är att alla får träffas: Byggherrar, konsulter och entreprenörer.

– Alla är samlade för att lyssna på byggplanerna nu och om några år framöver, säger Maria Skoog.

Annons

Bland annat fick tretton byggherrar redogöra för hur deras byggplaner ser ut för de närmaste åren.

En av dem som medverkade vid Skaraborgs byggbranschdag var Skövde kommuns fastighetschef Ingemar Linusson. Han menar att ett problem är hur man ska få ekvationen med det stora byggbehovet att gå ihop med den utdragna byggprocessen.

– Den stora utmaningen i dag är att hitta sätt för att kunna få hus uppförda i rätt tid och till ett vettigt pris. Det blir svårare hela tiden eftersom konkurrensen mellan beställare ökar.

För att komma till rätta med problemet krävs att man får in fler i entreprenörs-, beställar- och konsultledet.

– Här finns ett enormt stort rekryteringsbehov.

Görs inget menar Ingemar Linusson att det i förlängningen kan leda till att färre företag lämnar in anbud på byggen.

– Det skulle bli en ond cirkel. Därför är sådana här dagar när hela branschen kan träffas så viktiga, man kan dela information, så att alla vet hur läget är, säger Ingemar Linusson.