Västra Götalandsregionen beslutade om budget för nästa år i somras, men nu i november ska den fastställas efter att val hållits som ändrat på förutsättningarna. Innan valet hade den grönblå ledningen majoritet i regionfullmäktige och kunde vara säkra på att få igenom sitt förslag. Men efter valet uppnår inte de fem styrande partierna, Miljöpartiet och Alliansen, majoritet.

– Ja, det är väl alltid lite skakigt att lägga fram ett förslag när man inte har majoritet, men det är inte mer än att göra det och sedan får vi se. Det ska till att Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna gör upp för att slå ut oss, det känns inte så sannolikt, säger regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M).

Om dessa tre stora oppositionspartier röstar på samma förslag kommer det att vinna över ledningens förslag, men flera omständigheter talar emot att så skulle ske.

Vänsterpartiet vill som enda parti höja skatten med 30 öre vilket man framförde senast på förra kommunstyrelsemötet. Det gör att partiet inte kan ta fram en gemensam budget med Socialdemokraterna, som i likhet med ledningen hittills förespråkat oförändrad skatt.

– Vi stödjer vår egen budget så långt det går. Förmodligen avstår vi från att rösta när vår budget fallit, säger Jan Alexandersson (V), ersättare i regionstyrelsen.

Under förhandlingarna kring regionstyre efter valet gick Sverigedemokraterna ut med att de kan komma att stödja en socialdemokratisk budget, om den tar hänsyn till SD:s viktigaste fyra punkter, där man noterat att Socialdemokraterna står bakom organiserad prostatacancer-testning och höjda löner i sjukvården.

Annons

– Vi kommer att rösta på vår egen budget först och främst. Sedan har vi inte sett Socialdemokraternas budgetförslag än. Dörren står öppen. Kommer det en budget som vi tycker om och som uppfyller våra krav får vi ta en skarp funderare, säger Magnus Harjapää (SD), ersättare i regionstyrelsen.

Socialdemokraterna har tidigare genom regionrådet Alex Bergström (S) markerat att partiet inte gör några som helst anpassningar av sin budget för att få stöd av SD och avfärdat det som en hypotetisk fråga att SD skulle stödja en S-budget för jämlik vård oavsett etniskt ursprung.

Hur det nya partiet Demokraterna röstar kring budgeten har mindre betydelse, då det endast har fem mandat.

Budgetförslaget som det grönblå styret lägger fram är mycket likt det som beslutades i somras. En ny skatteprognos och vissa justeringar av regionbidragen gör att det beräknade resultatet för 2019 sänks från 56 till 40 miljoner kronor.

Sjukhusen går mot kraftiga underskott i år, det finns långa vårdköer och problem som överbeläggningar, varför inte tillföra mer resurser till vården som opposition och fackliga organisationer förespråkar?

– Det är bevisat att mer pengar inte löser problemet. Så mycket pengar som sjukvården fått de senaste fyra åren saknar motstycke bland landstingen i Sverige. Det finns andra problem, som hur man bemannar med brist på vissa specialister. Det är inte så att vi har reducerat personalstyrkan även om den måste ner just nu för att nå budgetbalans. Vi har stoppat in mycket pengar, men produktionen som kommer ut är nästan oförändrad, säger Johnny Magnusson (M).

Även Sverigedemokraterna har presenterat sitt nya budgetförslag och det är också mycket likt deras förslag från tidigare i år.

Val