Enligt statistik från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap dog 113 svenskar i bränder 2017, det högsta antalet på sju år. Äldre och funktionshindrade är tydligt överrepresenterade, eftersom de har svårare att släcka en brand eller ta sig ut ur bostaden. Därför är det viktigt att kommunerna ger ett individanpassat stöd, men tyvärr får inte alla människor den omsorg eller det brandskydd som de behöver.

Fakta: Så skyddar du dig

Så skyddar du dig från brand (Källa: Brandskyddsföreningen)
- Brandvarnar..

Fakta: Så skyddar du dig

Så skyddar du dig från brand (Källa: Brandskyddsföreningen)
- Brandvarnare, brandfilt och brandsläckare bör finnas i alla hem.


- En spisvakt hanterar en brand som uppstår på spisen (Det finns flera olika typer av spisvakter. Den enklare formen stänger av spisen om den indikerar brand men det finns också andra typer som har inbyggt släcksystem i spiskåpan).


- En mobil sprinkler släcker eller dämpar branden med vattendimma om rökutveckling uppstår i rummet.

- Flamsäkra sängkläder förhindrar eller fördröjer att brand startar i sängen.

- Ett rökförkläde hindrar att en tappad glödande cigarett utvecklas till brand.

- Brandvarnare integrerat med trygghetslarm Brandvarnare i bostäder är normalt inte vidarekopplade till larmcentral men för personer som har trygghetslarm kan signal från brandvarnare även uppmärksamma hemtjänstpersonal/larmcentral.

– Kommunerna måste ta ett större ansvar. I slutändan handlar detta om ekonomiska beslut som kan avgöra om människor överlever en brand eller inte. Ett anpassat skydd behöver inte vara kostsamt, det kan räcka med en spisvakt eller flamsäkra sängkläder för att rädda liv, säger Lars Brodin, brandingenjör och expert på Brandskyddsföreningen.

Annons

Varje kommun ansvarar för att äldre invånare ska bo under trygga förhållanden. Samtidigt visar den nysläppta rapporten Trygghet och säkerhet 2017, sammanställd av SKL, att 19 av landets kommuner helt saknar ett individanpassat brandskydd. Skövde kommun arbetar med individanpassat brandskydd, men inte fullt ut.

Eftersom nationella riktlinjer saknas uppmanar Brandskyddsföreningen alla kommuner att inkludera individanpassat brandskydd i kommunala handlingsprogram, och att frågor om brandskydd ska ingå i rutinerna för biståndshandläggning.

– Antalet äldre ökar kraftigt samtidigt som samhället vill att de ska bo kvar hemma. Därför måste kommunernas räddningstjänst arbeta med riktade hembesök och ge stöd till hemtjänst och biståndshandläggare i deras arbete med brandsäkerhet, säger Lars Brodin.

Brandskyddsföreningen arbetar för att riksdag och regering ska ta fram nationella riktlinjer för individanpassat brandskydd, samt att lagen om bostadsanpassningsbidrag i större utsträckning ska omfatta brandskyddsåtgärder.