Kirurgi är en av flera enheter inom Skaraborgs sjukhus som har ett avsevärt underskott av sjuksköterskor.

— Vi skulle behöva nio-tio sjuksköterskor, säger Catarina Holmström, enhetschef för kirurgiska kliniken.

På grund av att det saknas sjuksköterskor tvingades man stänga vårdplatser i höstas. Tidigare har det funnits 36 vårdplatser på vardagar och 30 på helgerna. Nu är det neddraget till 24 vårdplatser.

— Det påverkar så att vi inte kan göra lika mycket planerad vård. Vi prioriterar alltid cancer och akuta operationer, säger Catarina Holmström.

För att komma tillrätta med situationen görs nu en satsning på flera plan.

— Vi önskar bli fler medarbetare för att få en bättre arbetsmiljö och erbjuder nu schemalagd kompetensutveckling, säger Catarina Holmström.

Från mars införs också ett lönetillägg på 3 000 kronor till alla sjuksköterskor, nya som befintliga.

— Vi vill behålla dem vi har, säger Catarina Holmström.

Ett mål är att kunna ha öppet 36 vårdplatser på vardagar och 30 på helger igen. Men Catarina Holmström betonar att man först vill skapa en bättre arbetsmiljö genom att bli fler medarbetare. Att öppna vårdplatserna får ske i nästa steg, när det bedöms som möjligt.

Tillbaka för Ortopeden

Annons

På Ortopeden lyckades man i höstas öppna vårdplatser som varit stängda, efter att ha lyckats rekrytera ett flertal sjuksköterskor. Detta efter en satsning som bland annat innefattade mindre patientgrupper för sköterskorna, nya tjänster i form av handledande undersköterska respektive sjuksköterska och lönetillägg.

Men nu ser det ut som att Ortopeden tvingas stänga de nyöppnade vårdplatserna igen och gå från 36 till 28 vårdplatser. En orsak är att man i nästa omgång får färre sjuksköterskor som går på så kallat kliniskt basår.

— Vi har haft fyra och nu får vi bara en, säger enhetschefen Pia Berggren.

Ljusning på akuten

På akutmottagningen förbättras läget när tio sjuksköterskor anställs i februari, men det saknas fortfarande några sjuksköterskor.

— Vi ser en ljusning, säger Elisabeth Fransson på akutmottagningen.

BUP söker personal

BUP tvingades stänga sina slutenvårdsavdelningar i Skövde i höstas, framförallt på grund av brist på läkare och sjuksköterskor.

— Vi ligger nu i förhandlingar för att rekrytera utländska läkare. Det finns intresse för att göra ST-tjänstgöring här, säger Pernilla Blomqvist på BUP.

Förutom barnpsykiatriker saknas även psykologer och specialistsjuksköterskor på BUP.

Inom primärvården har det öppnats nya enheter för ungas psykiska hälsa, bland annat i Skara och det är även på gång i Falköping. Enligt Pernilla Blomqvist finns det ett bra samarbete mellan BUP och de nya enheterna. Om man inte når avsedd effekt kan de nya enheterna med familjens godkännande kontakta BUP.

— Vi ser till hur vi ska göra det så bra som möjligt för barnet, istället för att slussa runt barnen i olika köer, säger Pernilla Blomqvist.

BUP har fortsatt avsevärda köer och Pernilla Blomqvist ser positivt på de nya enheterna.

— Om inte enheterna för ungas psykiska hälsa hade funnits hade vi haft ännu längre köer, säger hon.