Efter branden i flerfamiljshuset på Timmervägen stod många människor utan permanent boende och har även behov av annan typ av hjälp. Nu jobbar fastighetsbolaget Balder och kommunens socialtjänst med att bistå dem som drabbats i väntan på vad som ska hända i ett längre perspektiv.

Läs mer: Allt om storbranden i Södra Ryd

Förra veckan hölls ett möte för de drabbade och ett 50-tal personer hade hörsammat inbjudan. Enligt Sandra Nilsson på Balder gick mötet lugnt tillväga och hon benämner situationen som ”bra efter omständigheterna”. De vanligaste frågorna från deltagarna gällde boende och ägodelar.

– Vi är tacksamma att polis, räddningstjänst, försäkringsbolag, kommunen med flera varit på plats och tagit ett stort ansvar och svarat på hyresgästers frågor. Vi är också rörda över det fina engagemang Skövdeborna visar, konstaterar Sandra Nilsson i en skriftlig kommentar.

När det gäller boendesituationen fick ett antal hyresgäster bo på hotell även under den andra natten. En del valde i sin tur att fortsätta bo hos släkt eller vänner medan några hyresgäster fick hjälp med boendet av socialtjänsten och så kommer det av allt att döma att se ut för många av de drabbade även nu under denna vecka, vecka 4.

Annons

Hur jobbar ni med den fortsatta tillfälliga lösningen och kan du nu säga hur länge ni bedömer att den behöver pågå?

– Vi arbetar tillsammans med socialtjänsten, försäkringsbolag och kommunen och känner oss trygga med att kunna säkra alla hyresgäster tillfälligt boende, berättar Sandra Nilsson.

Beroende på tidsaspekten och scenario; vad kan det bli för lösningar i ett längre perspektiv?

– Det får vi ta beslut om när vi vet hur tidsscenariot ser ut.

Hur långt sträcker sig ert ansvar i tid gentemot hyresgästerna?

– För oss är våra hyresgästers välmående det viktigaste just nu. Vi är beredda att ta det ansvar som krävs för att lösa den här situationen efter bästa förmåga.

Ni har haft ett möte med Räddningstjänsten och försäkringsbolag. Utifrån den information som framkom då; har ni redan nu dragit några slutsatser om vad som ska hända med huset?

– Planen för fastigheten och tillbakaflytt kommuniceras till våra hyresgäster på fredag, säger Sandra Nilsson.

Från kommunens sida konstaterar Lena Friberg, chef för sektor socialtjänst att det handlar om ett 20-tal personer som befinner sig i den mest utsatta situationen, vilket innebär att de saknar både inkomst och försäkring. Dessa får nu all hjälp de behöver av kommunen.

– I alla lägen har individen ett eget ansvar att lösa sin egen situation, men i de lägen de inte har möjlighet att göra det går kommunen in och hjälper till, säger Lena Friberg.

– Vi har gjort en individuell plan och sett över behovet hos de här personerna. Saknar de inkomst behöver de försörjningsstöd, men andra behöver också hjälp med boendet, tillägger hon.

Kommunen hade även personal i tjänst under helgen för att finnas till hands för dem som kunde behöva hjälp.

Relaterat: Storbranden i Skövde: Anhållen släppt på fri fot
Relaterat: En person anhållen för storbranden i Skövde – polisen söker vittnen
Relaterat: Brandoffren vill tacka för all hjälp: ”Det är väldigt snälla människor”
Relaterat: Här startar storbranden – se vittnesbilden och dramatiska filmen när hela huset står i lågor
Relaterat: De flydde branden: ”Jag vaknade av att det brann”
Relaterat: 45 hushåll utan bostad – får besked om en vecka
Relaterat: Efter storbranden – kläder samlas in till de evakuerade: ”Skövdeborna öppnar sina hjärtan”
Relaterat: Se otäcka brandfilmen från Södra Ryd: Här rasar taket ner – brandmannen hade änglavakt
Relaterat: Polisen utreder grov mordbrand efter kraftiga branden i Södra Ryd
Relaterat: Efter storbranden: Bert Karlsson sträcker ut handen till de drabbade
Relaterat: Skövde kommun sätter in krisgrupp – över 100 personer tas omhand
Relaterat: Många i chock efter branden: ”Vi känner för de drabbade i Södra Ryd”
Relaterat: De uppmanar Skövdeborna att skänka kläder och leksaker till brandoffren i Södra Ryd
Relaterat: Här rasar branden i Skövde – se räddningstjänsten berätta
Relaterat: Skövdeprofilen Johanna Toftby lider med de drabbade: ”En fruktansvärd tragedi”