Brandlarmet begjöt byns byggnadscentrum, butiksbesökare beordrades bort. Brandkåren besinnade. brandoroad butikspersonal, brandman Bengtsson besvarade: bakom bullrande brandlarm bara böcklings brandrök, brända bullar befriade bortförklaring.

Butikspersonalen besvarade bekymrade butiksbesökares brandoro. Brandfara borta.

Butik befriad bortom brandfara...

(och ungefär här tar våra b:n slut. Det som har hänt är att brandlarmet i Vasaporten drog igång ungefär kvart i tre på fredagseftermiddagen. Alla besökare uppmanades att lämna parkeringshus och Hemköpsbutiken, och många samlades utanför i undran över vad som händer. Brandman Jonas heter tyvärr inte Bengtsson utan Persson och berättade att det, som man först misstänkte, inte var bullar som bränt vid när Hemköp butikstillverkade, utan larmet utlöstes på något sätt vid fiskdisken. "Men det är ingen fara" lovade brandman Persson och butiken kunde snart öppnas igen)