Onecoin är på frammarsch i Skaraborg och intresset för kryptovalutan ökar. Många har börjat investera i valutan som, till skillnad från faktiska pengar, bara består av siffror som en dator har räknat fram och krypterat. Förhoppningarna är att värdet för valutan kommer att öka i framtiden, precis som kryptovalutan Bitcoin gjorde för ett par år sedan.

Även i andra länder, däribland Kina, Tyskland och Finland växer sig Onecoin större. Men när företaget anlände till vårt grannland Finland väcktes det en debatt kring Onecoin och om verksamheten i själva verket var ett pyramidspel.

Ugglor i mossen

I början på året gick Finlands Bank och den Europeiska Bankmyndigheten EBA ut och varnade för riskerna med kryptovalutor samtidigt som finska public service-bolaget Yle uppmärksammade att det fanns antydningar om pyramidspel, vilket innebär att det är de som är först som drar den största ekonomiska vinsten.

— Kriminalpolisen har börjat göra en förundersökning, men i dagsläget har inget besked kommit. Myndigheterna har svårt att hantera verksamheten men anar ugglor i mossen, säger Rolf Streng, redaktör på Yle.

Likt i Sverige värvas finländarna via diskussioner på nätet eller möten. Ett smart system och en unik produkt gör att deras verksamhet får fortsätta medan myndigheterna står handlösa bredvid.

— Problemet är att företaget säljer olika utbildningspaket och kringgår de vanliga reglerna. Detta leder till att de kan fortsätta sin verksamhet.

Granskat i Sverige

I Sverige har liknande undersökningar genomförts.

Lotteriinspektionen fick i början av februari ett tips om företaget och påbörjade då en granskning gällande pyramidspel.

— Det vi har tittat på är rekryteringsbonusen som man får när man rekryterar andra personer. Detsamma gäller rakningsnivåerna som man når genom rekrytering, det är väldigt typsikt för pyramidspel, säger Ida Skoog, Lotteriinspektionen.

Enligt deras bedömning anses det i dagsläget inte finnas tillräckligt med bevis för brottslig verksamhet, men de menar samtidigt att den rådande kompensationsplanen innehåller flera karaktäristiska drag relaterat till olaglig kedjebrevsverksamhet.

— Det som skiljer verksamheten åt är att det inte är en traditionell produkt som säljs. Här är det svårt att säga om man under en längre tid kommer att tjäna pengar eller inte. Kompensationsplanen är snarlik sådant som vi polisanmäler men produkten är inte det och vi gör alltid en helhetsbedömning när vi granskar.

"Betala med stenar"

Även Finansinspektionen har fått upp ögonen för verksamheten och börjar bli allt mer medvetna om Onecoin och deras affärsverksamhet.

Annons

Generellt är syftet med kryptovalutor att skapa ett nytt sätt för människor och företag att göra betalningar mellan varandra, men det har blivit allt mer populärt av olika anledningar att investera i valutorna.

— Det är här som jag kan tycka att problemet kommer in. Onecoin är inte reglerade i Sverige och det finns inget bakomliggande skydd i värdet av valutan. Man kan säga att det är lika reglerat som om jag genomför en privat affär och betalar med stenar. Bara vi är överens om att stenarna ska ha ett visst värde, säger Johan Terfelt, Finansinspektionen.

Uppmärksammat risker

Det som Finansinspektionen har noterat är företagets aggressiva marknadsföring av valutan samt ett ökat intresse på olika forum. Reklamen som företaget förmedlar lovar stor ekonomisk vinning samtidigt som säkerheten är stor i och med att det finns en spårbarhet i investeringen.

— Deras marknadsföring förpliktar att de kan förklara spårbarheten och det ska man som vanlig konsument akta sig för. Man ska kräva av de som försöker sälja valutan förklarar på vilket sätt och verkligen visar var säkerheten finns.

Måste vara medveten

Att investera i kryptovalutor är inte olagligt men det finns olika varningssignaler i fallet med Onecoin som Johan Terfelt har uppmärksammat.

— Som vi förstår upplägget finns det en inlåsningseffekt och det gör att man måste värdera riskerna ännu mer noggrant som eventuell investerare. Om jag köper valutan för 10 000 så kanske jag inte får växla tillbaka alla dessa pengar på en gång utan endast i mindre volymer. Under tiden kommer det med största sannolikhet ske kursförändringar och det blir mer som ett lotteri än en säker investering.

Den virtuella valutan fungerar bara så länge det finns ett intresse att ta emot valutan som betalning. Om det försvinner, eller en annan valuta dyker upp, kan marknadspriset falla

— Som investerare måste man vara medveten om och förstå de bakomliggande faktorerna som påverkar värdet. I fallet med Bitcoins har myndigheter ingripit mot illegala handelsplatser vilket har påverkat värdet drastiskt. Därav får risken betraktas som relativt hög eftersom det finns mycket som påverkar värdet och intresset.

Inte som aktier

Att investera i kryptovalutor liknas ibland med att handla med aktier. Detta är dock ett antagande som man bör vara försiktig med.

— Det går bara att dra en likhet om det finns ett bakomliggande värde. När det gäller Bitcoin finns det inte något dold reserv som motsvarar värdet. Exakt hur Onecoin är uppbyggt vet jag inte men det är svårt att säga vad som faktiskt händer med pengarna som betalas in, säger Johan Terefelt.

"En bubbla"

Finansinspektionen har inte i dagsläget noterat några formella klagomål på verksamheten, men menar ändå att man som potentiell investerare bör vara eftertänksam. Onecoin har ännu inte lagts ut på börsen och det går i dagsläget inte att handla med valutan.

— Det medför självklart ytterligare riskfaktorer och kryptovalutan kanske bara är en bubbla som kan spricka.

Skulle så vara fallet finns det en risk att de som investerat sina pengar i Onecoin egentligen bara kastat dem i sjön och de verkliga vinnarna är de som står högst upp på pyramiden.