Transportstyrelsens chefsläkare menar att alltför få körkort återkallas av medicinska skäl. Ett sätt att upptäcka fler olämpliga bilförare vore regelbundna hälsokontroller för äldre. Sådana finns i många andra länder.

I riksdagens trafikutskott tas frågan om äldre och körkort upp av olika politiker med jämna mellanrum, men enligt ledamoten Sten Bergheden (M) brukar de flesta av ledamöterna uttrycka att dagens system fungerar bra.

— Varje år diskuteras det. Det finns alltid förespråkare som vill ändra och sätta begränsningar, men tittar man generellt på äldres körning och olyckor är det en grupp som inte är överrepresenterad på något sätt. Jag anser att vi har en bra lagstiftning idag där vi har läkare som prövar detta.

Han hänvisar till att många äldre redan idag gör regelbundna kontroller av till exempel synen, eller gör återkommande läkarbesök på grund av sjukdomar.

Idag ska läkare anmäla till Transportstyrelsen om en patients körkort bör återkallas, men oftare görs en överenskommelse med patienten om att denna inte bör köra bil.

Annons

— Jag är helt övertygad om att vi inte behöver skärpa upp detta. Det är en oerhört stor inskränkning i en persons möjligheter att kunna röra sig, att återkalla ett körkort. Det begränsar den äldre människans liv, säger Sten Bergheden.

Transportstyrelsens chefsläkare menar att det görs för många muntliga överenskommelser mellan läkare och patienter, istället för att körkort faktiskt återkallas. Vad säger du om det?

— Det går att göra det skriftligt: ”under de här förutsättningarna kan du köra bil”, men jag tycker att Transportstyrelsen gör det väldigt enkelt för sig. Man borde faktiskt titta på antalet olyckor. Då finns det ingen överrepresentation av äldre. Vi behöver inte åtgärda en sak som vi inte ser är ett problem.

Sten Bergheden tror att äldre och personer i deras omgivning i regel för en dialog om när det är dags att sluta köra bil.

— Det är bra att våra äldre har körkort så länge de kan. Idag har vi också mer hjälpmedel i bilarna. Jag är övertygad om att de äldre som känner att det är svårt att köra, kanske nattetid, anpassar sin körning efter förmåga.

Ulrika Carlsson (C), riksdagsledamot från Skövde, håller med Sten Bergheden:

— Det blir kostsamt om en massa friska personer ska kontrolleras. Det är bra om läkare kan göra överenskommelser med sina patienter att inte köra bil för att man på olika sätt inte längre är kapabel att göra det på ett säkert sätt. Många äldre vet om sina begränsningar och kör försiktigare och det är bra.

Riksdagsledamoten Monica Green (S) från Skövde tycker däremot att regelbundna hälsokontroller för äldre bilförare vore bra:

— Vi är det enda land i Norden och ett av få i Europa som inte har det. Vi vet att kroppen förändras med åren, det handlar om syn, hörsel, reaktionsförmåga och demens. Obligatoriska läkarkontroller vid vissa åldersgränser är främst bra för de äldre, som annars riskerar att utsätta såväl sig själv som andra för risker i trafiken av medicinska skäl.