Det har nu tagits fram en övergripande plan för återställning av området till naturmark.

— Det finns ett antal steg i det här arbetet, det första är förberedande insatser, säger Charlotta Lövgren, kommunikationsstrateg på Götene kommun.

Det handlar om att klargöra vissa ägarfrågor och hur vattnet i området ska hanteras. Därefter kan städning, rivning av byggnader och återställande av marken ske.

Annons

— Det ska komma igång så snart som möjligt, men det kommer säkert att pågå hela 2018, säger Charlotta Lövgren.

Medeltidsföreningen Infensus har visat intresse för att använda borgen, men enligt Götene kommun är kostnader för renovering samt driftskostnaderna för borgen för stora för att detta skulle vara realistiskt. Det skulle bli dyrare än att riva borgen, enligt Götene kommun, som därför menar att det inte vore försvarbart att använda skattemedel till detta.

Däremot kommer Infensus att fortsatt kunna använda arenan på området för sina aktiviteter. För detta finns ett nyttjandesrättsavtal.

Hur stor kostnaden blir för återställandet av marken är idag inte klart.

— I dagsläget finns ingen sammanställd kalkyl på det här. Det beror lite på att vi inte kunnat göra en helhetsbedömning av omfattningen på markarbetet och vad som måste göras med vattnet i området. Det ligger en stor damm där, säger Charlotta Lövgren.

Bolaget Medeltidens värld ska avvecklas på sikt. Hur markområdet ska användas i framtiden återstår att se.

— Det här området ska gå in i övergripande översiktsplan. Vi får titta på hur området ska användas. Det är en politisk viljeriktning, som jag inte kan svara på idag, säger Charlotta Lövgren.