Det varma och torra vädret är tufft för hela landets lantbrukare och måndagens regn gav inte mycket utan det är fortfarande akutbehov av nederbörd. Falköpings kommun ser därför över vilka möjligheter det finns för lantbrukare att få betesmark eller ta en höskörd på de allmänna gräsytor i de naturområden som kommunen sköter.

– Jag tycker om det fina vädret men vi behöver regn och det får inte bli slagregn då kan det förstöra ännu mer, säger kommunalrådet Karola Svensson (C).

Under onsdagen skall Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, i Falköping hålla ett möte och ta upp frågan om behovet finns och på fredagen kommer marken att fördelas. De aktuella ytorna används normalt inte på detta sättet och de bönder som får nyttja mark får själva se över ytan.

– Vi säkerställer inte ytorna då det kan finnas stenar, plast och annat olämpligt i gräset. Lantbrukarna får ta ett eget ansvar och se över marken. Fodret får inte heller säljas vidare, säger Karola Svensson.

Kjell Björk, biträdande gatuchef, och Karola Svensson (C), kommunalråd, berättar att kommunen kommer att låta djurbönder skörda foder på kommunal mark. En inventering av markerna pågår.
Foto: George Adam

Karola Svensson berättar att fördelen med Falköpings kommun är att läget inte är så illa som i andra delar av landet.

– I nuläget kanske det inte är efterfrågat men vi vet inte vad som kan hända en vecka senare. Vi måste ligga ett steg före och möta problemet i tid. Vi får alltså prova oss fram, detta är nytt för oss också, säger hon.

"Alla kan hjälpa"

Karola Svensson uppmanar att äta svenskt kött för att hjälpa lantbrukarna. Dessutom uppmanar hon företag och privatpersoner som har mark som de vill upplåta att höra av sig till kommunen.

Annons

– Vi behöver hjälpa till så mycket som vi kan, det gäller kommunen, andra företag och privatpersoner. En del använder sig av höstens och vinterns mat för att se till att djuren överlever och slaktköerna är väldigt långa, säger hon.

Kommunens mark ligger på 177 hektar, dock är inte allt brukbart.

– Detta är bra för kommunen för då slipper vi klippa gräset, säger hon.

Karola Svensson är positiv över uppmärksamheten kring effekterna av torkan.

– Det är många som har gått in och agerat. Vi som land kan påtrycka detta, säger hon.

Lantbrukare som är i behov av betesmark och höskörd samt privatpersoner och företag som vill upplåta sin mark till kommunen, skall i så fall höra av sig till Kenneth Ågren, arbetsledare på park gata.

Undantag

Den 13 juni togs beslut om att medge undantag för vissa skörderegler. Det har lett till att mark med foder har kunnat skördas tidigare än vanligt. Det har även getts klartecken om att skörda mark i träda som annars inte får skördas. Sverige har även ansökt hos EU-kommissionen om att få höja förskottet på landsbygdsstöden från 75 procent till 85 procent.