Ett 40-tal berörda kom till informationsmötet som hölls på Gothia Science Park. Syftet med mötet var att förklara varför Alliansen och Socialdemokraterna enats kring förslaget om förlängt arrende för bergtäkt vid Billingsryd.

– Vi har våndats i beslutet och det är svårt att gå ut i opinion. Det är ingen enkel fråga, men vi har valt att fullfölja det vi lovade 2012, säger Katarina Jonsson (M).

Att bjuda in till ett informationsmöte är förhållandevis unikt, men i det här fallet ansågs det angeläget.

– Det är mycket bättre att berätta om hur vi har tänkt, än att skriva. Och så ger vi möjlighet till att ställa frågor. Meningen är inte att ha en debatt. Det hänvisar vi till andra forum, som respektive partigrupper till exempel, säger Katarina Jonsson vid en pressträff innan mötet.

När förslag läggs fram handlar det alltid om att väga samman olika intressen, och inget är svart eller vitt.

– Med ett informationsmöte kan vi tydliggöra hur vi har tänkt, och få ut fakta. Det blir alltid diskussioner, som till exempel när Gothia Science Park skulle byggas, och även Arena Skövde, säger Marie Ekman (S).

Ulrica Johansson (C) vill även påpeka att det inte finns några sprickor inom Centerpartiet kring frågan. Och hon anser att det är viktigt med fler bostäder för framtida tillväxt.

Annons

– När vi har gjort företagsbesök så efterfrågas kompetensförhöjning, och det hänger ihop med bostäder, säger hon.

Förslaget om fortsatt bergtäkt och vad det innebär har SN bland annat skrivit om här.

Under mötet fanns representanter för samtliga partier inom Alliansen, och Socialdemokraterna.

Frågor som kom upp under kvällen rörde bland annat den tunga trafiken, som enligt löfte ska försvinna från Inga Karls väg.

– Ni har ju själva skrivit att den kommer att flyttas, och då blir det ju andra barnfamiljer som blir drabbade, säger en av de boende.

Katarina Jonsson höll med om det.

– Men den kommer inte att gå genom bostadsområdet, och det blir ett betydligt lägre antal boende som berörs. Dessutom finns en mängd bestämmelser kring buller och avstånd som vi har att följa, säger hon.

En annan fråga gällde argumentet om att fortsatt bergtäkt, under förutsättning att en ny anslutningsväg anläggs, skulle underlätta att få tillbaka kollektivtrafik till området.

– När Västtrafik provade sist, så var ju inte området färdigbyggt, då gick bussarna tomma. De borde prova nu istället, säger en man.

Beslut kring förslaget om förlängt arrende för bergtäkt vid Billingsryd kommer att tas av Skövde kommunfullmäktige under februari.

Hela informationsmötet direktsändes via kommunens hemsida, och kan även ses i efterhand.