Patrik Björck är en av fyra S-märkta riksdagsledamöter från Skaraborg.

På Socialdemokraternas partikongress på Svenska Mässan i Göteborg nyvaldes han som suppleant i partistyrelsen på tisdagen.

Partiets styrelse har 26 ordinarie ledamöter, och 15 suppleanter. Dessutom ingår ledamöterna i partiets verkställande utskott i styrelsen. Carina Ohlsson, Lidköping, är adjungerad till utskottet i egenskap av ordförande för S-kvinnorna.

Patrik Björck har redan deltagit i partistyrelsens arbete. När Urban Ahlin från Mariestad utsågs till riksdagens talman efter valet 2014 lämnade han alla partiuppdrag, bland annat uppdraget i partiets verkställande utskott, . Då saknades en Skaraborgsrepresentant i styrelsen och Patrik Björck adjungerades in.

— Nu blev jag formellt vald, säger Patrik Björck.

Partiets styrelse sammanträder ett par gånger om året för att utveckla politiken mellan kongresserna, medan verkställande utskottet har det dagliga ansvaret.

Annons

Det går att driva frågor, men voteringar är sällsynta och Björck beskriver det som att man resonerar sig fram till beslut.

— Via partistyrelsen får partiledningen in information från distrikten, och informationen går också åt andra hållet.

Patrik Björck har varit riksdagsledamot sedan 2006.

Han tog över som distriktsordförande efter Urban Ahlin våren 2015. Han ställer upp för att bli omvald vid vårens distriktskongress.

S-kongressen avslutas på onsdagen. Fredagens terrorattack i Stockholm lade sin skugga över förhandlingarna.

— Men det demokratiska arbetet måste gå vidare, säger Patrik Björck.

— Attentatet är ett angrepp mot vårt samhälle. Då är det extra viktigt att vi i de demokratiska partierna visar att vi inte låter oss rubbas. Vi ska fortsätta att kämpa för ett öppet samhälle.

Delegationen från Skaraborg har varit aktiv under kongressen.

— Som distriktsordförande är jag både stolt och nöjd med delegationens arbete. Vi har kunnat påverka beslut och har satt avtryck genom delegationens arbete, såväl i kongresshallen som i de olika temagrupper som genomförts. Nu ska kongressens beslut omsättas i praktiken i kommuner, regioner och kommuner.