I en insändare och i uttalanden konstaterar Ted Rosvall att Svenska kyrkans gudstjänster tappar besökare. Och det gör de, det kan vi konstatera. Sedan drar han slutsatsen att det beror på mig, och att jag har storstadsambitioner för Skara stift.

LÄS MERA: Här berättar Ted Rosvall om kritiken

LÄS MERA: Här är Rosvalls kritik med egna ord

Tänk om det vore så enkelt. Tyvärr är det inte så. Minskat antal gudstjänstbesök och minskat antal medlemmar är ingen ny företeelse. Det vi sett de senaste åren är att utvecklingen nu kommit till det stadium där det ibland gapar helt tomt i bänkarna när klockorna ringer samman. Likaså ser vi att kostnaderna för fastigheter tar en allt större andel av en krympande budget.

Annons

Av detta behöver vi dra slutsatsen att det inte går att fortsätta som hittills. Det behövs en förnyelse av gudstjänstlivet och det behövs ett nytt sätt att tänka kring användningen av kyrkobyggnader. Denna diskussion är inte unik för Skara stift utan sker i hela Svenska kyrkan. Och den grundar sig inte på skrivbordstankar utan i en ständigt pågående dialog med stiftets församlingar. Den dialogen äger bland annat rum under visitationer som den nu pågående i Falköping.

Ted Rosvall skjuter in sig på två frågor, där han tyvärr i båda fallen slirar på fakta. Först gäller det nattvarden. Ja, jag tror att vi bör fira nattvard så ofta som möjligt, helst varje gång vi samlas till gudstjänst. Nattvarden är en gåva som Gud har gett oss för att påminna om sin nåd mot oss människor. Men jag inser att detta också är en fråga där vi har olika traditioner. Därför har domkapitlet just reviderat reglerna för gudstjänstfirande i Skara stifts församlingar till förmån för utökade möjligheter till lokalt utvecklingsarbete

Den andra frågan gäller platsen för gudstjänsten. Här påstår Ted Rosvall att jag vill att majoriteten av alla kyrkor i stiftet ska stängas eller läggas i malpåse. Det är ett grovt felaktigt påstående. Jag önskar att vi kunde ha öppet och fylla varenda kyrka, varenda vecka.

Men människor bor inte längre där kyrkorna byggdes. Oron för fastighetskostnaderna är numera också en av de vanligaste frågorna i församlingarnas kontakt med stiftet. Där står vi inför realiteter som vi måste ta ställning till. Människor är i dag vana att resa i olika sammanhang, även till gudstjänster. Det vet nog även Ted Rosvall som genom åren samlat besökare från många håll till musikgudstjänster.

Det är glädjande med alla som engagerar sig för Svenska kyrkan. Låt oss fortsätta det samtalet med respekt för varandra och med en öppen blick för dagens och morgondagens utmaningar.

Åke Bonnier

Biskop i Skara stift