I SPF Seniorerna Skövdes föreningslokal Galathea träffas en grupp aktiva Skövdeseniorer varje torsdagseftermiddag för att spela biljard. Föreningen är så lyckligt lottad att den har ett fint biljardbord och detta utnyttjas flitigt. Gruppen består av fem spelare och är en av fyra grupper, som regelbundet träffas och spelar. En av grupperna består av nybörjare medan de tre övriga är rutinerade spelare.

Annons

Den som hållit på längst med biljarden är Sixten Kollstad, som har spelat sedan han blev pensionär, det vill säga i 30 år. Tage Larsson började spela fem år efter Sixten och firar således 25 år med biljarden. Gösta Carlson har snart 20 år som biljardspelare bakom sig. Gösta är också ledare för gruppen och hela biljardgänget, som består av ungefär 20 spelare. De senast tillkomna spelarna i denna grupp är Lennart Larsson och Gunnar Lindström.

Gemensamt för de flesta är att de tidigare höll på med någon bollsport, handboll, fotboll eller golf. Men det är inte nödvändigt för att spela biljard. Lennart har sin bakgrund som bland annat dataprogrammerare och musiker. Alla framhåller de att med biljarden kan man hålla igång huvudet, det krävs både taktik och att man håller ordning på spelet.

Så är det också trevligt att träffas varje vecka och språkas vid och känna gemenskapen. Ibland går de också ut gemensamt för att ta en kopp kaffe. Det var ändå något som herrarna inte var nöjda med. De skulle vilja att det kom damer och spelade också. Det har tidigare varit damer med och de har varit lika duktiga som herrarna.

Biljard är en av många aktiviteter, som SPF Seniorerna Skövdes medlemmar ägnar sig åt för att trivas och hålla sig alerta och rörliga.