Dödsolyckan på riksväg 26 utreddes av trafikpolisen i Vänersborg och lämnades över till åklagarkammaren i Skövde för fortsatt hantering. Efter en tid kom beslutet därifrån. Utredningen lades ned, då man inte kunnat fastställa att olyckan inträffat på grund av förarens oaktsamhet.

Beslutet överklagades därefter av de anhöriga till den omkomne och gick därmed till överprövning av överåklagaren i Malmö. Nu har beskedet kommit från den instansen. Överåklagaren har fastställt beslutet, vilket innebär att det inte blir något åtal.

Assistentåklagare Hampus Sabel har varit ansvarig för utredningen på åklagarkammaren i Skövde. Han konstaterar att det viktigaste är att det nu har gjorts en noggrann bedömning av ärendet.

Annons

– Det vi vill är att försöka komma fram till ett riktigt beslut i åtalsfrågan. Vid en överprövning får man ett andra par ögon på det. Det blir ett facit på att det gjorts en noggrann utredning, säger Sabel.

Som åklagare ska man bara väcka åtal om det går att förvänta sig en fällande dom, konstaterar Sabel vidare. Något man alltså inte ansåg sig kunna göra efter att ha utrett den tragiska dödsolyckan.

– Vittnesuppgifterna om belysningen på traktorn gick isär och en teknisk undersökning av traktorn har heller inte kunnat fastställa om belysningen har varit i funktion vid olyckan, redogör Sabel.

– Under utredningen framkom heller inget som tyder på att chauffören varit oaktsam. Det var inget fel på lastbilen och inget konstigt med chaufförens kör- och vilotider och hans mobiltelefon var heller inte använd vid tillfället.

– Chauffören har vidare uppgett att det varit en mötessituation i anslutning till olyckan och att han varit bländad. Allt tyder på att det var en tragisk olycka, säger Hampus Sabel.

Läs mer: En död efter svår olycka

Läs mer: Inget svar om olyckan

Läs mer: Utredningen fortsätter

Läs mer: Åtal väntar chauffören

Läs mer: Familjen överklagar beslut