Medborgarförslaget från en stor grupp organisationer och människor i Varola med omnejd, lämnades in på februari månads fullmäktige.

I förslaget framhölls två alternativ på tillvägagångssätt. Det första var att Barn- och utbildningsnämndens beslut om nedläggning skulle upphävas med hänvisning till att situationen i februari ansågs var annorlunda gentemot då beslutet hade fattats.

Det andra var att, förutsatt att det första förslaget blev nedröstat, så skulle nedläggningen skjutas upp tillräckligt länge för att Varolaborna skulle ges tillfälle att utreda möjligheten att fortsätta driva skolan på annat sätt. Dessutom ville man att en ordentlig konsekvensanalys skulle göras.

Inget av de båda förslagen fick dock gehör i kommunstyrelsens arbetsutskott, som behandlade medborgarförslaget på onsdagens sammanträde.

Huvudargument i båda fallen var att kommunstyrelsen inte har befogenhet att sätta sig över barn- och utbildningsnämndens beslut då man inte är en överprövningsinstans för nämnden.

– Det här beslutet är fattat på formella grunder. Kommunstyrelsen kan inte upphäva ett beslut som är fattat av en annan nämnd som har delegation i frågan, konstaterar kommunalrådet Katarina Jonsson (M).

– KS är ingen överprövningsinstans utan det är andra delar i myndighets-Sverige som har den funktionen. Barn- och utbildningsnämndens beslut kan överklagas förvaltningsrätten, vilket också har gjorts.

Annons

Jonsson konstaterar vidare att det är kommunfullmäktige som gett en delegation till alla nämnder och att den inte kan tas i från respektive nämnd i enskilda frågor på det sätt som Varolaborna förespråkar med medborgarförslaget.

– När den delegationen är given går vi inte in och överprövar enskilda beslut som de vill att vi ska göra nu. Däremot kan nämnden alltid ändra ett beslut och medborgarna kan alltid överklaga till kammarrätten, säger Katarina Jonsson.

När det gäller förslagsställarnas önskemål om att få tid på sig att utreda möjligheten att starta en friskola eller motsvarande, konstateras det att det är Skolinspektionen och inte kommunen som beslutar att godkänna nya friskolor, medan kommunen får möjlighet att uttala sig i en sådan process.

Varolaborna är alltså i sin fulla rätt att starta en friskola längre fram i tiden även om skolan i sin nuvarande form stängs.

– Det måste inte finnas en skola innan man startar en friskola och Varolaborna har all rätt i världen att göra det, så den möjligheten stänger vi inte med det här beslutet, säger Jonsson.

Efter beslutet i ksau ska det upp för behandling i kommunstyrelsen. Därefter kan även det beslutet överklagas i förvaltningsrätten.

Från föräldrarnas sida är Roger Wilhelmsson inte förvånad över beslutet.

– Vi lämnade in förslaget i hopp om att det skulle behandlas på en annan nivå, men så blev det inte. Därmed var det var ett väntat avslag, i och med att det blev ett beslutsärende på den nivån, säger Roger Wilhelmsson.