Vi kan dock på hemmaplan i Skaraborg se en konkret följd av riksdagens beslut redan nu. En av de saker som moderaterna och kristdemokraterna drar in på för att finansiera sina skattesänkningar är det investeringsstöd som betalats ut för byggnation av hyresrätter. Som exempel på vad det använts till kan nämnas att Skövdebostäder har kunnat ta del av 333 miljoner kr för att kunna bygga nya fräscha lägenheter ibland annat Aspö och Frostaliden utan att behöva ta ut orimliga hyror.

Nu hotas viktiga investeringar för Skaraborg på grund av oförnuftig, borgerlig ekonomisk politik.

Relaterat: Nya studentbostäder vid Boulogner
Relaterat: Klart för nya studentbostäder
Relaterat: Skövde i botten när det kommer till bostäder för studenter

Den mycket efterfrågade hyresfastighet med 132 studentlägenheter som planerats och detaljplanelagts i Boulogner kommer med största sannolikhet inte att byggas, utan investeringsstöd går kalkylen helt enkelt inte ihop. Högskolan kan inte erbjuda boenden för fler studenter och Skövde missar möjligheten till fler innevånare.

Borgerligheten uppvisar ännu en gång oförmågan att förstå och känna igen nödvändiga ekonomiska styrmedel och rycker bort mattan under fötterna på landets kommuner.

Politik gör skillnad, i detta fall till det sämre. Det vore därför mycket intressant att få höra de riksdagsledamöter ifrån Skaraborg som ställde sig bakom budgeten förklara hur de har tänkt sig att lösa Skaraborgs enda högskolas bekymmer med att erbjuda boenden till sina studenter?

Annons

Johan Ask (S)

Maria Hjärtqvist (S)

Alex Bergström (S)