Rekordmånga människor befinner just nu på flykt i världen. Dagens nyheter, DN, rapporterar i dag om att privata företag som ordnar asylboenden går mot ett rekordår. Bäst går det för Bert Karlsson bolag Jokarjo AB.

Allvarliga konflikter har blossat upp på olika håll i världen och tvingar människor att söka skydd bortanför sina hem. En bråkdel i sammanhanget kommer till Sverige, men Migrationsverket har i nuläget inte möjlighet att själva lösa boende för dessa människor på egen hand utan tar hjälp av privata bolag. Under 2015 beräknas 90 000 personer söka asyl bara i Sverige. Migrationsverket räknar med att lägga 1,3 miljarder kronor på tillfälliga boenden under året.

Annons

Flyktingsituationen i världen har blivit en lukrativ marknad för vissa. Störst i Sverige på tillfälliga boenden för flyktingar är Bert Karlsson och hans bolag Jokarjo AB. DN rapporterar att bolaget har fakturerar Migrationsverket med 130,9 miljoner kronor mellan januari och maj. Enligt Bert själv kommer omsättningen i bolaget under året uppgå till mellan 250 och 300 miljoner kronor. Detta innebär en vinst på ungefär 24 miljoner kronor enligt honom själv.

I fjol var fakturerade bolaget Migrationsverket med 45 miljoner kronor till och med juli och för tre år sedan var den summan en knapp miljon.

— Vi ökar hela tiden. Men det är ändå ingenting mot de som tar emot ensamkommande barn. Vet du vad de omsätter? säger Bert Karlsson till DN.

De sju bolag som har fakturerat störst summa till Migrationsverket har sammanlagt fakturerat 147 miljoner mer hittills i år än till och med juli i fjol. Det är alltså fler än Bert Karlsson som tjänar pengar på asylsituationen i världen och summorna ökar för Migrationsverket.

Till vilket boende flyktingarna kommer avgörs efter direktupphandlingar som Migrationsverket utannonserar. För varje person på ett asylboende får ansvarigt företag 350 kronor per dag. Det rapporterar Dagens nyheter i dag.