Under ungefär en vecka har allmänheten avråtts från att bada i Stora badviken i Simsjön, eftersom badvattenprover från den 27 juli innehöll mycket höga halter av tarmbakterier.

Halten av tarmbakterien intestinala enterokocker var mycket hög. Det innebär att det är ohälsosamt att bada i vattnet och att svälja det. Spår av tarmbakterien indikerar på avföringspåverkan från djur eller människa.

– När halten är hög av denna bakterie ökar risken för att det finns andra sjukdomsframkallande bakterier i vattnet, sa Amanda Lidström, miljöinspektör på Miljösamverkan Östra Skaraborg.

Annons

Nu visar alltså nya prover från i tisdags kväll att badvattnet är tjänligt igen.

— Proverna visar på tjänligt vatten, vi häver nu förbudet, säger Frida Anderstedt, enhetschef för Fritidsavdelningen i Skövde, efter att analysen av den andra provtagningen är klar.

Enligt henne brukar det alltid bli någon badplats på sommaren som får provsvar otjänligt vatten vid provtagning. Oftast beror det helt enkelt på naturliga förklaringar som fler fåglar eller kraftiga regnskurar som frigör jord.

— Så länge omprovet visar på tjänligt vatten gör vi inget. Vid upprepade prov med otjänligt vatten måste man börja utreda.

Prover kommer att fortsätta tas var tionde dag under sommaren.

— Vi är trygga i att vi fortsätter med provtagningen och är nöjda med tjänligt vatten till helgen.

Bad