En självreglerande insulinpump fick grönt ljus av NT-rådet, expertrådet för nya terapier, i slutet av förra året. Denna pump doserar insulin automatiskt utifrån ett inställt målvärde för blodsockernivån, men patienten behöver fortsatt ge insulindoser vid måltider manuellt.

Men det kommer att dröja en tid innan personer med diabetes i Västra Götalandsregionen får tillgång till denna nya typ av insulinpump. En upphandling gjordes strax innan NT-rådets rekommendation och då kom inte den nya halvautomatiska pumpen med.

– Vi har upphandlingar som vi måste följa. Vi har påbörjat ett arbete med en ny upphandling som öppnar för en möjlighet att den nya halvautomatiska pumpen kan upphandlas. Den nya upphandlingen kommer att bli klar i år, men det kommer att dröja några månader, säger Ingela Sager, produktkonsulent vid Västra Götalandsregionen.

Sedan tidigare är en insulinpump upphandlad som klarar av att bromsa insulintillförsel vid låga sockervärden, men den nya pumpen, som ännu inte är upphandlad, kan även öka insulintillförsel vid höga värden.